Історія розвитку міжнародних зв’язків ПДАА

Перші елементи міжнародних відносин в Академії з’явилися в 1995-1996 роках. Це були контакти з двома німецькими навчальними закладами, а саме Східноєвропейським центром Університету Хоенхайм м. Штутгарт та сільськогосподарською школою “ДОЙЛА”  м. Нієнбург.

Університет Хоенхайм м. Штутгарт  – це аграрний університет в м. Штутгарт, який на протязі багатьох років займає одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів Німеччини. На його базі починаючи з 1995 року і по теперішній час  наші викладачі систематично проходять стажування з метою підвищення кваліфікації або проводять свої наукові дослідження за різними напрямками, а студенти  мають можливість навчатися в магістратурі та аспірантурі.

Сільськогосподарська школа “ДОЙЛА”  м. Нієнбург - це навчальний заклад, який підпорядкований Сільськогосподарській Палаті і Адміністрації округа Нієнбурга. В ньому проходять навчання фермери, садівники, механіки сільськогосподарської техніки, слюсарі, столяри з Німеччини. Крім того ця школа проводить навчання студентів із країн середньої і східної Європи, нових незалежних держав та заокеанських країн (зокрема Бразилії). Навчання для цієї категорії студентів проводяться в галузі сільського господарства та садівництва.

Наші студенти з 1996 року проходять навчання в цій школі з одночасним практичним стажуванням у фермерських господарствах землі Нижня Саксонія. Термін практичного стажування 12 місяців, а навчання проводиться 1 день кожного тижня протягом всього періоду стажування. В кінці терміну стажування студенти складають іспити по рослинництву, тваринництву, механізації та німецькій мові і отримують сертифікат про закінчення школи “ДОЙЛА” точно такий як і німецькі студенти.

До 1998 року вся міжнародна діяльність академії велася безсистемно, що інколи призводило до втрати можливостей перспективних інтернаціональних контактів і проектів.

Тому, в 1998 році з метою  розширення  міжнародних контактів в академії була  введена посада проректора з міжнародних зв’язків, яку з моменту її введення і по теперішній час обіймає кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування  Олег Олександрович Горб.

В 2000 році був створений міжнародний відділ ПДАА. На той час в міжнародному відділі працювали за сумісництвом такі ініціативні викладачі академії як доктор сільськогосподарських наук, професор Антоніна Володимирівна Калініченко, доктор сільськогосподарських наук, професор  Андрій Анатолійович Гетя, кандидат історичних наук, доцент Олена Павлівна Якубенко та інші.

Очолювали міжнародний відділ академії в різні часи Андрій Анатолійович Гетя, Дмитро Володимирович Федосеєнко, Олександр Олександрович Антонов, Ольга Вікторівна Гетя, Галина Олександрівна Тимошенко, Ганна Василівна Герелес. Зараз посаду начальника міжнародного відділу обіймає Анна Олексіївна Тараненко.

Завдяки структурно-організаційним змінам та плідній співпраці колективу міжнародного відділу міжнародна діяльність академії стала значно розширюватися та поглиблюватися.

Так в 1998 році розпочалася та продовжується і по теперішній час співпраця з Німецьким селянським союзом.

Німецький селянський союз - це об’єднання фермерів Німеччини, під керівництвом якого наші студенти проходять практику у фермерських господарствах Німеччини. Під час такої практики протягом 4 – 6 місяців студенти вивчають всі технологічні процеси які відбуваються у фермерському господарстві та переймають досвід господарювання.

У тому ж 1998 році разом з німецьким Університетом Хоенхайм та австрійським Університетом польових культур ВОКU академія подала заявку, а в 1999 році виграла гранд на впровадження спільно-європейського Українсько-Німецько-Австрійського трирічного проекту Темпус Таціс з метою введення на базі агрономічного факультету академії нового магістерського курсу “Еколого - економічне  рослинництво”. В 2001 році такий курс був введений та продовжує з успіхом функціонувати й зараз. Щороку на ньому навчаються по 25 студентів. За час реалізації проекту більш ніж 50 викладачів академії пройшли стажування в Німеччині та Австрії з метою підвищення кваліфікації та розробки нових навчальних програм для магістерського курсу.

Крім того, завдяки фінансовій підтримці вищезазначеного проекту, в академії була створена локальна комп’ютерна мережа з виділеною лінією Інтернет, на базі агрономічного факультету обладнана науково-дослідна лабораторія, а також створений Мовний центр.

Мовний центр ПДАА в даний час є найкращим центром на Полтавщині та одним з декількох центрів по всій Україні, які мають ліцензію на проведення тестів з німецької мови «DAF». На його базі можна пройти курси вивчення таких іноземних мов як англійська, німецька, французька та інші. Крім того центр плідно співпрацює з Гьоте-інститутом та німецькою службою академічних обмінів DAAD.

Керувала центром з моменту його заснування і по 2012 рік доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук Олена Павлівна Шишліна. Зараз його очолює старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства Олена Олександрівна Савенкова.

Досить важливим можна вважати і той факт, що завдяки цьому проекту в  Університеті Хоенхайм успішно випускник агрономічного факультету Олег Кривинець, а у Відні захистив дисертацію і працює науковим співробітником випускник нашого факультету механізації Віталій Криворучко.

Координатором проекту від нашої академії був проректор з міжнародних зв’язків, кандидат сільськогосподарських наук, доцент - Олег Горб, а менеджером проекту начальник міжнародного відділу кандидат сільськогосподарських наук, доцент - Андрій Гетя.

Слід відмітити, що Андрій Гетя був одним із перших викладачів академії, якому вдалося виграти стипендію німецької служби академічних обмінів DAAD і протягом 18 місяців в 1998-1999 роках  проводити свої наукові дослідження на базі Університету Хоенхайм. Крім Андрія Геті завдяки таким же стипендіям в Університеті Хоенхайм проводили свої короткотермінові досліди кандидат сільськогосподарських наук, доцент - Микола Шевніков та кандидат сільськогосподарських наук, доцент – Леонід Колєсніков.

З 1996 по 1998 рік в академії працював експерт німецького Центру Інтернаціональної міграції (СІМ) доктор Юрген Куробка, як інтегрований спеціаліст. У 1998 році його замінив доктор Райнер Пльойзе, який пропрацював в нашій академії радником ректора з міжнародних питань майже 10 років і приклав максимум своїх зусиль у розширенні та поглибленні зв’язків Полтавської державної аграрної академії з різними  німецькими установами та організаціями.

Починаючи з 1999 року науково-педагогічний персонал нашої академії отримав можливість відвідувати міжнародні виставки «Євротір» та «Арітехніка»  в м. Ганновер та виставку «Зелений тиждень» в м. Берлін, а також різноманітні міжнародні виставки в Бельгії, Польщі та інших країн ЄС.

З 1998 року наші студенти отримали  можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту Університету прикладних наук “Вайєнштефан”.

Цей університет знаходиться в землі Баварія і має два відділення в м.Фрайзінг та в м.Тріздорф. В університеті навчаються німецькі студенти за такими напрямками як сільське господарство, охорона навколишнього середовища та міжнародний менеджмент.

Українські студенти мають можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту після проходження 4 - 6 місячної практики в фермерських господарствах землі Баварії. Після проходження практики, яка проводиться під керівництвом Університету, приблизно 40 % студентів -практикантів у подальшому проходять безкоштовне навчання на факультеті міжнародного менеджменту (магістерський курс «МВА in Agriculture») за рахунок отримання різноманітних стипендій. Після закінчення магістратури вони практично всі працевлаштовуються на німецькі або австрійські фірми які представлені на ринках країн бувшого Радянського Союзу.

З 2002 року аналогічний магістерський курс введений і у Полтавській державній аграрній академії. Це результат ще одного трирічного спільно європейського Українсько-Німецько-Ірландського проекту Темпус Таціс М_JEP-22218-2001. Цей проект наша академія в 2002-2004 роках впроваджувала разом з Національним аграрним університетом України м.Київ, Сумським державним аграрним університетом та двома Європейськими партнерами Університетом Прикладних наук “Вайєнштефан” (ФРН) та Університетом м. Дубліна (Ірландія).

В рамках даного проекту 16-17 червня 2005 року на базі нашої Академії була проведена заключна міжнародна конференція з презентацією підручника «Виробнича економіка», який був виданий за кошти проекту і зараз є настільною книгою для студентів магістерського курсу «МBA in Agriculture».  До речі, у 2005 році факультет економіки та менеджменту нашої академії успішно пройшов ліцензування нової спеціальності «Адміністративний Менеджмент», що теж  можна вважати успішним результатом завершення цього проекту.

Випускники магістерського курсу “МBA in Agriculture”, окрім українського диплому магістра встановленого зразку, отримують сертифікат німецького Університету Прикладних наук Вайєнштефан. А випускниця факультету Ірина Букша з успіхом закінчила магістратуру Дублінського Університету та зараз живе і працює в Ірландії.

Все це можна вважати першим реальним кроком нашої Академії на шляху до Євроінтеграції в освіті в рамках Болонської угоди.

Міжнародний Українсько - Австрійсько - Шрі Ланкійський науково-дослідний проект «Біологічна азотфіксація бобовими культурами в умовах водного стресу» (BIO Fix) в 2002-2003 роках від нашої академії координував кандидат хімічних наук, доцент Дмитро Володимирович Федосеєнко. У 2006 році він виграв індивідуальний грант на проведення наукових досліджень і по теперішній час працює в університеті штату Флорида (США), а його син, теж Дмитро Федосеєнко закінчив аспірантуру в університеті Хоенхайм (ФРН).

У 2002 році розпочалася  співпраця з Шведським Аграрним Університетом та сільськогосподарським коледжем міста Ретвік. В рамках цієї співпраці періодично відбувається обмін делегаціями, а наші студенти проходять стажування в коледжі м. Ретвік (Швеція).

Науково-педагогічний персонал Академії продовжує плідну співпрацю з Центром Агрономічних досліджень провінції Ено (Бельгія), яка розпочалася у 2003 році. Завдяки цій співпраці з короткотерміновими візитами Бельгію відвідують наші співробітники, а науковці від нашої Академії мають можливість опановувати навички роботи на Європейському лабораторному обладнанні.

З 2003 по 2007 рік на базі Полтавської державної аграрної академії  впроваджувалися одночасно 2 міжнародні  проекти – це «Проект аграрного маркетингу в Україні» та проект «Створення офіційного дорадництва в Полтавській області».

«Проект аграрного маркетингу в Україні» - фінансувався урядом США через фірму «LAND O’LAKES» з метою покращення логістики і маркетингу збуту продукції фермерами виробниками плодоовочевої продукції.

 Проект «Створення офіційного дорадництва в Полтавській області» - фінансувався урядом ФРН через «Федеральне міністерство продуктів харчування, сільського господарства та лісового господарства» з метою започаткування дорадчої діяльності на Полтавщині шляхом надання різноманітних освітньо-консультативних послуг сільськогосподарським товаровиробникам різних форм власності.

У 2005 році розпочалася співпраця з Варшавським національним аграрним університетом в Польщі та з Угорським аграрним університетом в містечку Сарваш.

У 2008 році зв’язки з Угорщиною розширилися і була підписана угода з Університетом міста Дебрецен.

З 2005 по 2007 рік в нашій академії працювала волонтер з Корпусу Миру Дженіфер Валей. Завдяки  її ініціативі у 2006 році розпочалася співпраця з американськими університетами штату Іллінойс та університетом PURDUE штат Індіана.

У 2006 році Полтавська державна аграрна академія в складі Українсько -Німецько - Польського консорціуму подали заявку, а в 2007 році успішно виграли дворічний проект Темпус Таціс «Створення Агроекологічного центру Полтавщини».

У виконанні цього проекту брали участь з Європейської сторони:  Університет Хоенхайм, Університет м.Штутгарт, Муніципалітет міста Фільдерштат (ФРН), Варшавський національний аграрний університет (Польща). З Української сторони, крім нашої академії, ще й такі установи як Головне управління ветеринарної медицини у Полтавській області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, а також інші організації  які опікуються вирішенням екологічних  питань на Полтавщині.

В результаті виконання проекту був створений «Агро Екологічний центр Полтавщини», який успішно працює з метою підвищення екологічної свідомості різних верств населення та надання можливості проходження курсів підвищення кваліфікації для фахівців різних установ та організацій.

В 2008-2009 роках  Полтавська державна аграрна академія разом з Полтавською обласною громадською організацією «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба» успішно виконала ще один екологічний проект який фінансувався Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Цей проект ставив за мету поширення досвіду ПП «Агроекологія», засновником якого є Герой Соціалістичної праці, Герой України Семен Антонець, щодо ведення органічного землеробства в Полтавській області.

У 2009 році академія заключила угоду з Французько-Румунським інститутом сільського господарства ISFRADA згідно якої наші випускники бакалаври можуть у подальшому навчатися у Румунії а потім у Франції з отриманням двох магістерських дипломів цих країн. Але найціннішим в цій угоді є те що ISFRADA гарантує таким випускникам магістрам працевлаштування на французьких фірмах.

Успіхом 2009 року також  можна вважати відкриття можливості нашим студентам випускникам навчатися в аспірантурі з екологічного напрямку в Сінгапурі на базі Наянгського технологічного університету за кошти фонду «СІНГА».

У 2010 році академія взяла участь в Українсько-Польському проекті «Підприємництво жінок в сільській місцевості в сфері зеленого туризму» в рамках якого були проведені навчання та тренінги по зеленому туризму під час яких польські фахівці на чолі з професором Казимишем Кошиняком-Камешем поділилися своїм досвідом з полтавськими колегами.

З 2010 по 2013 роки академія активно приймала участь в Українсько-Нідерландському-Бельгійському проекті «Pellets 4 power» завдяки чому в академії був створений «Науково-дослідний центр з біоенергетики» на базі якого продовжується і зараз робота над розробкою еколого-агрономічних засад вирощування та переробки енергетичних культур.

З 2011 року і по теперішній час реалізується Польсько-український освітній проект в рамках якого на базі академії була створена «Екологічна лабораторія з дослідження відновлювальних джерел Енергії», в якій представлені сонячні колектори різних типів, тепловий насос та інше унікальне для України обладнання, яке здебільшого є польського виробництва.  Спільно  з польськими колегами був виданий підручник «Відновлювальні джерела енергії», який став основою для вивчення однойменної дисципліни студентами всіх спеціальностей академії.

У 2012 році разом з німецькою фірмою «ХАКА» академія створила навчально-виставковий зал з найсучаснішим обладнанням, яке використовується зараз  в галузі свинарства. Така форма співпраці дає змогу нашим студентам проходити своє практичне навчання на най новітніх зразках техніки, а німецька фірма використовує вищезазначений зал для розширення своєї клієнтської бази.

За аналогічною схемою у тому ж 2012 році на базі  ПДАА була створена і навчально-виставкова площадка австрійської  фірми «Пьотінгер», де наші студенти мають змогу вивчати найновітніші моделі різноманітної сільськогосподарської техніки виробництва вищезазначеної фірми.

З 2010 року і по теперішній час відбувається значне розширення співпраці академії з різноманітними Університетами, установами та організаціями Республіки Польща. У зв’язку з цим у 2012 році для покращення вивчення студентами та викладачами ПДАА польської мови для роботи в академії було запрошено польського викладача пані Моніки Лотош.

Така ініціатива академії була помічена та схвалена польською стороною і,  як наслідок, у 2013 р. за підтримки Генерального консульства Республіки  Польща у Харкові та фонду «Допомога полякам на сході» відбулося офіційне відкриття на базі академії “ПОЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ”. Такий центр є осередком для вивчення всіма бажаючими польської мови та поширення польської культури на теренах не тільки академії, але і всієї Полтавщини.

У 2013 р. відбулося cтворення консультаційного центру дистанційного навчання студентів ПДАА у м. Лімассол (Кіпр) на базі компанії INECO Capital LTD, а у січні 2014 р.  аналогічний центр був cтворений у м. Тбілісі (Грузія) на базі навчального центру «Кавкасія+».

З 2012 року наші студенти магістри мають можливість під час навчання в нашій академії, одночасно навчатися в різноманітних польських ВНЗ та отримувати паралельно з українським дипломом, ще й польський диплом державного зразка, який дає можливість працевлаштування в країнах ЄС без нострифікації українського диплому та без отримання дозволу на працевлаштування в ЄС.

Що стосується баз практики студентів за кордоном, слід зазначити, що наші студенти мають можливість проходити ознайомчу закордонну  практику і стажуватися у таких країнах, як Польща, Угорщина, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, США і навіть Австралія та Нова Зеландія.

Щороку на базі нашої академії проводиться по декілька міжнародних семінарів чи конференцій,  закордонні фахівці читають свої  лекції або проводять  семінарські заняття  для студентів та аспірантів нашої Академії.

В рамках вищезазначеної співпраці до викладацької діяльності в академії в різні часи були залучені провідні фахівці науково-дослідних установ підприємств, організацій та науково педагогічні кадри з провідних закладів освіти зарубіжних країн таких як:

 • Університет Хоенхайм (ФРН): Доктор Й.Гіратс, професор К.Х.Кьоллер, В.Льох, В.Вайлер               , Н.Хачатрян, Г.Кобуш, доктор Х.П.Лецгус, Й.Ціммерман, професор Р.Долюшиц, рофесор К.Ліцка, професор Б.Лібіг, професор Цібіц, професор В. Гельдерман, професор У.Вайлер, К.Амани    , Т.Ортель , Д. Копш, Т. Постнікова, К.Хат.                               
 • Університет прикладних наук Вайєнштефан (ФРН): Професор Х.Штрьобель, професор Х.Віллеке, професор Х.Хайлер, доктор К.Шу, доктор А.Бляйштайнер.
 • Сільськогосподарська школа Дойла-Нієнбург (ФРН): Ф.Брюндер, Б.Антельман, Г.Лозі.
 • Науково-дослідний інститут «Саксен-Анхальт» (ФРН): Доктор В.Хаакер, Х.Блюм.
 • Університет м. Бонн (ФРН): Доктор Е.Брейд,  доктор С.Фойріх, доктор Л.Мільднер, доктор Г.Кледіч.
 • Консалтингова фірма «GFS» (ФРН): А.Даппен, М.Лоренц, С.Березовська,
 • Університет Фрайбург (ФРН): С.Клюзенер.
 • Консалтингова фірма «GFA» (ФРН): А.Бьоргер, Х.Янерман, К.Г.Хойос.
 • Консалтингова фірма «АНТ» (ФРН): Ш.Розенов.
 • Фірма «Вестфалія»: Доктор Х.Брюкнер, Д.Цюрупа.
 • Фірма «Біг-Дачмент»: Т. Фредерксен.
 • Центр інтернаціональної міграції (ФРН): Професор Р. Пльойзе, професор К. Штрьобель, доктор К. Котзас, О. Ауге, Д. Гарлоф, Г. Шустер, професор Д. Шпар, В.Д. Мільхан.
 • Кредитна установа для відбудови «KfW» (ФРН): С. Вунш, К. Мільднер, Л. Кашталян.
 • Федеральне агентство зовнішньої економіки Німеччини (ФРН): Доктор Г. Майер.
 • Німецька служба академічних обмінів (ФРН): Доктор М. Зандхоп, Я.-П. Абрахам.
 • Державна науково-виробнича установа по переробці молокам. Ванген (ФРН): П. Редлер, Е. Хіршле.
 • Фірма «FBV»: В. Крюгер.
 • Хумбольтський університет м. Берлін (ФРН): Професор О. Кауфман, професор Е. Ліндеманн.
 • Федеральне міністерство економіки та технологій (ФРН): У. Хорн.
 • Посольство ФРН в Україні: Доктор Д. Штюдеманн, доктор Б. Фон Зюдов, 3. Ш. Крессе.
 • Міністерство сільського господарства землі Саксонії (ФРН): Доктор Г. Регган.
 • Федеральне міністерство продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів (ФРН): Б. Рогендорф, Г. Бегер.
 • Університет екологічного землеробства «BOKU» (Австрія): Професор Г. Фреєр, доктор М. Едер, доктор Р. Рамхартер, доктор Ю.К. Фрідель, П. Зонтагбауер.
 • Фірма «ЛактоСан» (Австрія): Доктор Х. П. Летнер.
 • Фірма «Шауман» (Австрія): Доктор Й. Хаммерер,  Л. Кочишова.
 • Бюро зі співробітництва (Швейцарія): Е. Єсіркенов, В. Шуткевич.
 • НДІ сільськогосподарська Провінція Ено (Бельгія): Депутат Г. Моргат, Л. Бонжан, К. Доріньо, доктор М. Ванконікскло, О. Маньо.
 • Чеський університет сільського господарства (Чехія): Професор Ю. Твердон, професор М. Сватоп.
 • Міністерство сільського господарства республіки Латвія: Л. Дрождовська.
 • Польська дорадча служба (Польща): М. Оніщук, Р. Розвадовські.
 • Національний аграрний університет SGGW (м. Варшава): Професор Я. Шишко, професор Й. Мойсей, А. Карчмарчик.
 • Політехніка Краківська (м. Краків): Професор В. Магера.
 • Обєднання шкіл електричних № 1 (м. Краків): Доктор Р. Тидко.
 • Верхньоселезький економічний університет(м. Катовіце): Професор К. Кошиняк-Камеш.
 • Університет Політехніка Люблінська (м. Люблін): Професор В.Сікора.
 • Академія готельного бізнесу та гастрономії (м. Познань): Професор Р. Д. Таубер, професор Є. Муха-Шаек, доктор О. Яніна, І. Чижевська.
 • Академія торгівлі та послуг (м. Познань): Доктор П. Дворніцкій, професор К. Вільчинська.
 • Природничий Університет (м. Вроцлав): Професор А. Велічко, професор А. Бесіада, професор Й. Ніцпонь.
 • Опольський Університет (м. Ополе): Професор А. Гавдзик.
 • Асоціація культурної китайської співдружності (Китай): Чжао Мін Цюань.
 • Сільськогосподарський університет Упсала (Швеція): М.Т. де Мендонча.
 • Сільськогосподарський коледж м. Ретвік (Швеція): К.Е. Ліндгрен.
 • Фірма «S and A» (Великобританія): Г. Сейвор.
 • Ріттл Коледж Челмсфорд (Великобританія): Майкл Лі, Генрі Метьюс.
 • Університет Іллінойс (США): Доктор Р.Е. Лі, К. Брукс.
 • Фірма «LANE REALTY» (Канада): Е. Бутлер.    
 • Коледж «Elk Island» (Канада): К. Кусман.  
 • Фірма «CROP ІNTEGRATION BUSINESS GROUP» (Таїланд): Професор Р. Тірапорн, Н. Чін-Інману, доктор А. Сілапапун .
 • Білоруська сільськогосподарська академія: Доцент В.П. Кругленя.
 • Самарська сільськогосподарська академія: Доцент А. О. Пенкін.
 • Тимірязівська сільськогосподарська академія (Москва): Доцент А. Ф. Корольков.