Історія розвитку міжнародних зв’язків ПДАУ

Перші елементи міжнародних відносин у Полтавському державному аграрному університеті (далі – Університет) з’явилися у 1995‒1996 роках. Це були контакти з двома німецькими навчальними закладами, а саме Східно-Європейським центром Університету Хоенхайм м. Штутгарт та сільськогосподарською школою «ДОЙЛА» м. Нієнбург.

Університет Хоенхайм м. Штутгарт – це аграрний університет у м. Штутгарт, який протягом багатьох років займає одне з провідних місць серед закладів вищої освіти Німеччини. На його базі, починаючи з 1995 року і по теперішній час, науково-педагогічний персонал Університету систематично проходить стажування з метою підвищення кваліфікації та здійснює наукові дослідження за різними напрямами, а здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися в магістратурі та аспірантурі.

Сільськогосподарська школа «ДОЙЛА» м. Нієнбург – це заклад вищої освіти, підпорядкований Сільськогосподарській Палаті й Адміністрації округа Нієнбурга. У ньому навчаються фермери, садівники, механіки сільськогосподарської техніки, слюсарі, столяри з Німеччини. Крім того, школа проводить навчання здобувачів вищої освіти (далі – ЗВО) з країн середньої і східної Європи та заокеанських країн (зокрема Бразилії). Ця категорія ЗВО здобуває освіту в галузі сільського господарства та садівництва.

ЗВО Університету з 1996 року навчаються в цій школі й одночасно набувають практичних навичок, стажуючись у фермерських господарствах землі Нижня Саксонія. Термін практичного стажування 12 місяців, а навчання проводиться 1 день кожного тижня протягом усього періоду стажування. У кінці терміну стажування ЗВО складають іспити з рослинництва, тваринництва, механізації та німецької мові й отримують сертифікат про закінчення школи «ДОЙЛА» ідентичний сертифікату, який по закінченню отримують німецькі ЗВО.

До 1998 року міжнародна діяльність Університету була не досить активною, не відзначалася спрямованістю на конкретний результат, що інколи призводило до втрати можливостей перспективних інтернаціональних контактів і проєктів. Тому 1998 року з метою розширення міжнародних контактів Університету було введено посаду проректора з міжнародних зв’язків, яку з моменту її появи і по теперішній час обіймає проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Горб Олег Олександрович.

У 2000 році було створено відділ міжнародних зв’язків Полтавського державного аграрного Університету. На той час у міжнародному відділі працювали за сумісництвом такі ініціативні викладачі, як доктор сільськогосподарських наук, професор Калініченко Антоніна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гетя Андрій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент Якубенко Олена Павлівна та інші.

Очолювали відділ міжнародних зв’язків Університету в різні часи такі фахівці: Гетя Андрій Анатолійович, Федосеєнко Дмитро Володимирович, Антонов Олександр Олександрович, Гетя Ольга Вікторівна, Тимошенко Галина Олександрівна, Герелес Ганна Василівна, Тараненко Ганна Олексіївна, Радіонова Яна Вікторівна. Нині посаду начальника відділу міжнародних зв’язків обіймає Капіталова Тетяна Ігорівна. 

Завдяки структурно-організаційним змінам міжнародна діяльність Університету почала активно розвиватися.

 

 У 1998 році розпочалася та триває дотепер співпраця з Німецьким селянським союзом. Німецький селянський союз  це об’єднання фермерів Німеччини, під керівництвом яких наші студенти проходять практику на базі їхніх фермерських господарств. Під час цієї практики протягом 4–6 місяців здобувачі вищої освіти вивчають технологічні процеси відповідних фермерських господарств та запозичують досвід господарювання.

Також 1998 року разом з німецьким Університетом Хоенхайм та австрійським Університетом польових культур ВОКU Університет подав заявку, а 1999 року виграв грант на впровадження спільно-європейського Українсько-Німецько-Австрійського трирічного проєкту Темпус Таціс.  У межах цього гранту 2001 року на базі агрономічного факультету Університету був уведений магістерський курс «Еколого-економічне рослинництво», який продовжує з успіхом функціонувати й тепер.

Щороку на магістерському курсі навчаються 25 здобувачів вищої освіти. За час реалізації проєкту більш ніж 50 викладачів Університету пройшли стажування в Німеччині та Австрії з метою підвищення кваліфікації та розробки нових навчальних програм для магістерського курсу.

Крім того, завдяки фінансовій підтримці вищезазначеного проєкту, в Університеті було створено локальну комп’ютерну мережу з виділеною лінією Інтернет, на базі агрономічного факультету обладнано науково-дослідну лабораторію, а також створений «Мовний центр».

Сьогодні «Мовний центр» Полтавського державного аграрного Університету є найкращим центром на Полтавщині та одним з декількох центрів по всій Україні, які мають ліцензію на проведення тестів з німецької мови «DAF». На базі центру можна зареєструватися на курси з вивчення таких іноземних мов, як англійська, німецька, французька та інші. Крім того центр плідно співпрацює з Гьоте-інститутом та німецькою службою Академічних обмінів DAAD.

Керувала центром з моменту його заснування і по 2012 рік доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук Шишліна Олена Павлівна. Зараз його очолює старший викладач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Савенкова Олена Олександрівна.

Досить важливим можна вважати і той факт, що завдяки цьому проєкту в Університеті Хоенхайм успішно навчався випускник агрономічного факультету Кривинець Олег, а Криворучко Віталій випускник нашого факультету механізації захистив дисертацію та працює науковим співробітником у Відні.

Координатором проєкту від Університету був проректор з міжнародних зв’язків, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Горб Олег Олександрович, а менеджером проекту – начальник відділу міжнародних зв’язків кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гетя Андрій Анатолійович. 

Варто відмітити, що Гетя А. А. був одним з перших викладачів Університету, якому вдалося виграти стипендію німецької служби Академічних обмінів DAAD і протягом 18 місяців 1998‒1999 років проводити свої наукові дослідження на базі Університету Хоенхайм. Також на основі стипендії німецької служби Академічних обмінів DAAD в Університеті Хоенхайм проводили свої короткотермінові досліди кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шевніков Микола та кандидат сільськогосподарських наук, доцент Колєсніков Леонід.

З 1996 по 1998 рік в Університеті працював експерт німецького Центру Інтернаціональної міграції (СІМ) доктор Юрген Куробка як інтегрований спеціаліст. 1998 року його замінив доктор Райнер Пльойзе, який працював у нашому Університеті радником ректора з міжнародних питань майже 10 років і доклав максимум зусиль для розширення та поглиблення міжнародних зв’язків Полтавського державного аграрного Університету з різними німецькими установами та організаціями.

Починаючи з 1999 року, науково-педагогічний персонал нашого Університету отримав можливість відвідувати міжнародні виставки «Євротір» і «Арітехніка» в м. Ганновер та виставку «Зелений тиждень» в м. Берлін, а також різноманітні міжнародні виставки в Бельгії, Польщі та інших країн ЄС.

З 1998 року ЗВО Університету отримали можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту Університету прикладних наук «Вайєнштефан». Цей університет знаходиться на землі Баварія і має два відділення в м. Фрайзінг та в м. Тріздорф. В університеті навчаються німецькі здобувачі вишої освіти за такими напрямами, як сільське господарство, охорона навколишнього середовища та міжнародний менеджмент.

Українські здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту після проходження 4‒6 місячної практики у фермерських господарствах землі Баварія. Після практики, яка проводиться під керівництвом Університету, приблизно 40 % здобувачів вищої освіти-практикантів у подальшому мають можливість безкоштовно навчатися на факультеті міжнародного менеджменту (магістерський курс «МВА in Agriculture») за рахунок отримання різноманітних стипендій. Після закінчення магістратури вони практично всі працевлаштовуються на німецькі або австрійські фірми, які представлені на ринках країн колишнього Радянського Союзу.

З 2002 року аналогічний магістерський курс уведений у Полтавському державному аграрному університеті. Це результат ще одного трирічного спільного європейського Українсько-Німецько-Ірландського проєкту Темпус Таціс М_JEP-22218-2001. Цей проєкт Полтавський державний аграрний університет упроваджував разом з Національним аграрним університетом України м. Київ, Сумським державним аграрним університетом та двома європейськими партнерами –Університетом прикладних наук «Вайєнштефан» (ФРН) та Університетом м. Дубліна (Ірландія) протягом 2002‒2004 років.

У межах проєкту 16‒17 червня 2005 року на базі нашого Університету була організована завершальна міжнародна конференція з презентацією підручника «Виробнича економіка», виданого за кошти проєкту, який зараз є настільною книгою для здобувачів вищої освіти магістерського курсу «МBA in Agriculture». До речі, 2005 року факультет економіки та менеджменту нашого Університету успішно ліцензував нову спеціальність «Адміністративний Менеджмент», що також можна вважати успішним результатом завершення проєкту.

Випускники магістерського курсу «МBA in Agriculture» окрім українського диплому магістра встановленого зразку, отримують сертифікат німецького Університету прикладних наук Вайєнштефан. Випускниця факультету Букша Ірина з успіхом закінчила магістратуру Дублінського Університету та зараз проживає й працює в Ірландії.

Усе вищезазначене можна вважати першим реальним кроком Полтавського державного аграрного Університету на шляху до Євроінтеграції в освіті в рамках Болонської угоди.

Міжнародний Українсько-Австрійсько-Шрі-Ланкійський науково-дослідний проєкт «Біологічна азотфіксація бобовими культурами в умовах водного стресу» (BIO Fix) 2002‒2003 років від нашого Університету координував кандидат хімічних наук, доцент Федосеєнко Дмитро Володимирович. 2006 року він виграв індивідуальний грант на проведення наукових досліджень і дотепер працює в університеті штату Флорида (США), а його син, теж Федосеєнко Дмитро закінчив аспірантуру в університеті Хоенхайм (ФРН).

2002 року розпочалася співпраця зі Шведським аграрним університетом та сільськогосподарським коледжем міста Ретвік. У межах цієї співпраці періодично відбувається обмін делегаціями, а ЗВО Університету проходять стажування в коледжі м. Ретвік (Швеція).

З 2003 по 2007 рік на базі Полтавського державного аграрного Університету впроваджувалися одночасно 2 міжнародні проекти – це «Проект аграрного маркетингу в Україні» та проєкт «Створення офіційного дорадництва в Полтавській області».

«Проєкт аграрного маркетингу в Україні» фінансувався урядом США через фірму «LAND O’LAKES» з метою покращення логістики й маркетингу збуту продукції фермерами виробниками плодоовочевої продукції.

Проєкт «Створення офіційного дорадництва в Полтавській області»  фінансувався урядом ФРН через «Федеральне міністерство продуктів харчування, сільського господарства та лісового господарства» з метою започаткування дорадчої діяльності на Полтавщині шляхом надання різноманітних освітньо-консультативних послуг сільськогосподарським товаровиробникам різних форм власності.

Співпрацю з Варшавським національним аграрним університетом у Польщі та з Угорським аграрним університетом у містечку Сарваш розпочато 2005 року. 2008 року розширено зв’язки з Угорщиною, результатом стало підписання угоди з Університетом міста Дебрецен.

З 2005 по 2007 рік у нашому Університеті працювала волонтер з Корпусу Миру Дженіфер Валей. Завдяки її ініціативі 2006 року розпочато співпрацю з американськими університетами штату Іллінойс та університетом PURDUE штат Індіана.

2006 року Полтавським державним аграрним Університетом у складі Українсько-Німецько-Польського консорціуму подано заявку, а 2007 року успішно виграно дворічний проєкт Темпус Таціс «Створення Агроекологічного центру Полтавщини».

У реалізації цього проєкту брали участь: з європейської сторони ‒ Університет Хоенхайм, Університет м. Штутгарт, Муніципалітет міста Фільдерштат (ФРН), Варшавський національний аграрний університет (Польща); з української сторони ‒ крім Університету, ще й такі установи як Головне управління ветеринарної медицини в Полтавській області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, а також інші організації, які опікуються розв՚язанням екологічних питань на Полтавщині.

У результаті виконання проекту був створений «Агро Екологічний центр Полтавщини», який успішно працює з метою підвищення екологічної свідомості різних верств населення, а також надає можливість підвищити кваліфікацію фахівцям різних установ та організацій.

2008‒2009 років Полтавський державний аграрний університет разом з Полтавською обласною громадською організацією «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба» успішно виконав ще один екологічний проєкт, який фінансувався Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Відповідний проект ставив за мету поширення досвіду ПП «Агроекологія», засновником якого є Герой Соціалістичної праці, Герой України Семен Антонець, щодо ведення органічного землеробства в Полтавській області.

2009 року Полтавський державний аграрний університет уклав угоду з Французько-Румунським інститутом сільського господарства ISFRADA, згідно з якою наші випускники бакалаври мають можливість навчатися в Румунії, а потім у Франції з отриманням двох магістерських дипломів цих країн. Але найціннішим у межах цієї угоди є гарантія ISFRADA на працевлаштування випускникам магістрам на підприємствах Франції.

Успіхом 2009 року також можна вважати можливість навчатися нашим студентам випускникам в аспірантурі з екологічного напряму в Сінгапурі на базі Наянгського технологічного університету за кошти фонду «СІНГА»

2010 року Полтавський державний аграрний університет взяв участь в Українсько-Польському проєкті «Підприємництво жінок у сільській місцевості ув сфері зеленого туризму», в межах якого було проведено навчання та тренінги з тематики «Зелений туризм», під час яких польські фахівці на чолі з професором Казимишем Кошиняком-Камешем поділилися своїм досвідом з полтавськими колегами.

З 2010 по 2013 роки Полтавський державний аграрний університет активно брав участь в Українсько-Нідерландсько-Бельгійському проєкті «Pellets 4 power», завдяки чому у нас був створений «Науково-дослідний центр з біоенергетики», на базі якого триває і зараз робота над розробкою еколого-агрономічних засад вирощування та переробки енергетичних культур.

З 2011 року і дотепер реалізується Польсько-український освітній проект, у межах якого на базі Університету була створена «Екологічна лабораторія з дослідження відновлювальних джерел Енергії», в якій представлені сонячні колектори різних типів, тепловий насос та інше унікальне для України обладнання здебільшого польського виробництва. Спільно з польськими колегами був виданий підручник «Відновлювальні джерела енергії», який слугує підѓрунтям для вивчення однойменної дисципліни студентами всіх спеціальностей нашого вишу.

2012 року разом з німецькою фірмою «ХАКА» Полтавський державний аграрний університет створив та відкрив навчально-виставкову залу з найсучаснішим обладнанням, що використовується нині в галузі свинарства. Така форма співпраці надає можливість здобувачам вищої освіти здійснювати практичне навчання на новітніх зразках техніки, а німецька фірма використовує вищезазначену залу для розширення своєї клієнтської бази.

За аналогічним алгоритмом того ж 2012 року на базі Університету було створено навчально-виставкову площадку австрійської  фірми «Пьотінгер», де ЗВО Університету мають змогу вивчати найновітніші моделі різноманітної сільськогосподарської техніки виробництва вищезазначеної фірми.

З 2010 року і дотепер Полтавський державний аграрний університет працює над розширенням з різноманітними університетами, установами та організаціями Республіки Польща. Тому 2012 року для покращення вивчення здобувачами вищої освіти та викладачами Університету польської мови було запрошено польського викладача пані Моніку Лотош, а з 2015 по 2019 рік працювала викладач Моніка Пацукевіч. Нині відповідну посаду обіймає фахівець мовного центру Лукаш Врона.

Відповідна ініціатива Університету була схвалена польською стороною і, як наслідок, 2013 року за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Харкові та фонду «Допомога полякам на сході» відбулося офіційне відкриття на базі Університету «ПОЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ», який очолювали Кощенко Олена Миколаївна, Делія Тетяна Миколаївна, а з 2021 року Радіонова Яна Вікторівна.

«Польський центр» є осередком вивчення всіма охочими польської мови та поширення польської культури на теренах не тільки Університету, але й усієї Полтавщини. У жовтні 2013 року в Полтавському державному аграрному університеті відбувся офіційний візит Польської делегації з метою моніторингу діяльності центру.

На базі «Польського центру» пані  Моніка Лотош читала лекції з польської мови для українських студентів та організовувала різноманітні заходи: Святкування Дня незалежності Польщі 16 вересня 2013 року; відкритий урок «Напередодні Різдва» (19 грудня 2013 року); святкування 200-річчя від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка (10 березня 2014 року); Круглий стіл Міцкевич-Шевченко (27 березня 2014 року); святкування великодніх свят (17 квітня 2014 року); лекція «Ян Красський. Польський шлях свободи» (14 травня 2014 року); дні Європи в Полтаві (17 травня 2014 року).

Основні напрями діяльності «Польського центру»: допомога у вивченні польської мови; організація конференцій, семінарів, круглих столів, спрямованих на поширення знань щодо Польщі, її культури, науки й мистецтва, проблеми польсько-українських відносин; популяризація польських наукових досягнень в Україні; налагодження співпраці з установами Польщі; поширення інформації про польські університети, надання можливості навчання в польських університетах, зокрема за Подвійною програмою дипломів за умови навчання українських ЗВО у Польщі; поширення інформації щодо європейських програм та ініціатив у сфері освіти.

З 2012 року ЗВО магістри Університету мають можливість одночасного навчання у нас і в різноманітних польських закладах вищої освіти та отримувати паралельно з українським дипломом ще й польський диплом державного зразка, який дає можливість працевлаштування у країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) без проходження процедури нострифікації українського диплому та без отримання дозволу на працевлаштування на території ЄС.

2013 року відбулося cтворення консультаційного центру дистанційного навчання здобувачів вищої освіти Університету в м. Лімассол (Кіпр) на базі компанії INECO Capital LTD, а в січні 2014 р.  аналогічний центр був cтворений у м. Тбілісі (Грузія) на базі навчального центру «Кавкасія+».

Стосовно баз практики ЗВО за кордоном потрібно зазначити, що здобувачі вищої освіти Університету мають можливість пройти ознайомчу практику (стажування) за кордоном у таких країнах, як Польща, Угорщина, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, Туреччина, США й навіть Австралія та Нова Зеландія.

 

Щороку на базі Університету відбуваються міжнародні семінари, конференції також закордонні фахівці читають свої лекції або проводять  семінарські заняття  для студентів та аспірантів Університету.

  В рамках вищезазначеної співпраці до викладацької діяльності в Університеті в різні часи були залучені провідні фахівці науково-дослідних установ підприємств, організацій та науково- педагогічні кадри з провідних закладів освіти зарубіжних країн.

З 03 вересня 2018 року по 07 грудня 2018 року студент факультету агротехнологій та екології Подлєсний Андрій навчався у закордонному закладі вищої освіти  Universite de Strasbourg (Франція).

Співробітники Університету Самойлик Юлія та Герелес Анна у 2017 році взяли участь у програмі обміну факультету (FEP) Міністерства сільського господарства США (USDA) під егідою іноземної сільськогосподарської служби, яка була створена в 1995 році. Метою програми було залучення в США інструкторів з сільськогосподарських закладів вищої освіти для підвищення знань та вмінь викладати економіку сільського господарства, маркетинг і управління агробізнесом в ринковій економіці.

Сьогодні науково-педагогічний персонал Університету продовжує плідну співпрацю з Центром Агрономічних досліджень провінції Ено (Бельгія), яка розпочалася у 2003 році. Завдяки цій співпраці з короткотерміновими візитами Бельгію відвідують наші співробітники, а науковці від нашого Університету мають можливість опановувати навички роботи на Європейському лабораторному обладнанні. У 2019 році було відкрито інформаційний стенд, на якому розміщено інформаційні джерела про Бельгію, а саме про туризм, культуру та освіту в провінції Валонія, кожен бажаючий має можливість користуватись даною літературою.

Щороку в Університету відбуваються міжнародні семінари, конференції, також закордонні фахівці читають лекції або проводять семінарські заняття для наших студентів та аспірантів.

 У межах вищезазначеної співпраці до викладацької діяльності в Університеті в різні часи були залучені провідні фахівці науково-дослідних установ, підприємств, організацій та науково-педагогічні працівники з провідних закладів освіти зарубіжних країн.

Полтавський державний аграрний університет з 2014 року активно бере участь у програмах  академічної мобільності Еразмус+, від так співробітники Університету Горб О.О. (професор кафедри екології збалансованого природокористування та захисту довкілля, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи),  Писаренко В.В. (д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу), Вакуленко Ю.В. (доцент кафедри інформаційних систем та технологій),  Дорофєєв О.В. (професор кафедри менеджменту), Капіталова Т.І. (начальник відділу міжнародних зв’язків), Кощенко О. М (керівник польського центру) проходили науково-педагогічні стажування у рамках даного проєкту.

В рамках програми Еразмус+ Полтавський державний аграрний університет уклав міжінституційні угоди з такими закладами вищої освіти, як Університет «Хоенхайм» (м. Штудгард, Німеччина) 2014-2020 р.р., Вища школа торгівлі та послуг у Познані (Польща) 2014-2021 р.р., Університет природничих наук у м. Познань (Польща) 2017-2019 р.р., Університет Бізнесу в м. Домброва Гурнича (Польща) 2017-2020 р.р.

З огляду на це, студенти факультету економіки та менеджменту Конопля Анастасія, Самбурська Карина і Дінець Юлія у 2016-2017 навчальному році проходили стажування в Вищій школі торгівлі та послуг у Познані (Польща).

В межах академічної мобільності з Університетом «Хоенхайм» Кожушко Сергій (магістр факультету економіки та менеджменту), Ткаченко Ярослава (магістр факультету агротехнологій та екології) навчалися на курсі економіка та бізнес адміністрування у 2016-2017 навчальному році. Аспірант кафедри маркетингу Березницький Костянтин проводив наукові дослідження на базі Університету відповідно до  теми дисертаційного дослідження.

Полтавський державний аграрний університет та Університет Бізнесу (WSB) у м. Домброва Гурнича (Польща) 2016 року уклали угоду про співпрацю, метою якої є функціонування проєкту «Паралельний європейський диплом».

Проект «Паралельний європейський диплом» надає можливість студентам Університету отримати диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах Європейського Союзу.  Протягом 5 років функціонування проєкту його можливостями скористалися понад 250 здобувачів вищої освіти, отримали дипломи європейського зразка, успішно виконавши навчальний план.

ЗВО Університету беруть участь у програмі європейського союзу Еразмус + щодо міжнародного молодіжного обміну на тему: «YOUTH for YOUTH», зокрема голова студентської ради Томенко Дмитро.

2018 року з’явилася можливість для здобувачів вищої освіти Університету пройти закордонну практику (стажування) в Болгарії.

2019 року в Університеті стартувала програма під егідою британського міністерства сільського господарства DEFRA, британського міністерства внутрішніх справ Home Office та британського державного органу протидії сучасному рабству, у межах якої здобувачі вищої освіти Університету мають можливість пройти закордонну практику (стажування) у Великобританії.

Одним з Операторів програми є організація Concordia (UK) Ltd, яка співпрацює з агенціями щодо цієї програмі в Україні. Представники фірми Concordia декілька разів за сезон відвідують кожну ферму, спілкуються зі здобувачами вищої освіти, інспектують умови житла та роботи, які суворо контролюються урядом Великобританії через ліцензійний орган GLAA, основною метою якого є протидія сучасному рабству.

2019 року за підтримки німецької служби Академічних обмінів DAAD та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (АА) Самойлик Юлія Василівна, доцент кафедри економіки підприємства, пройшла стажування в Інституті аграрного розвитку у країнах з перехідною економікою імені Лейбніца (ІАМО) в м. Галле (Німеччина) в межах пілотного проєкту зі сталої інтернаціоналізації науково-дослідних структур України в умовах глобалізації агропродовольчого сектору України (UAFoodTrade).

У межах реалізації співробітництва за офіційними угодами, чинними між Полтавським державним аграрним Університетом та Опольським університетом (Польща) протягом 2019 року науково-академічне стажування пройшли такі співробітники: Нагорна С. В. (доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля), Єремко Л. С. (доцент кафедри рослинництва), Баган А. В. (доцент кафедри селекції, насінництва та генетики),  Юрченко С. О. (доцент кафедри селекції, насінництва та генетики), Мінькова О. Г. (доцент кафедри інформаційних систем та технологій).

2019 року Сахно Т. В., доктор хімічних наук, презентувала доповідь на тему «Синтез наночастинок заліза шляхом термічного розкладання дііроннонакарбоніла в іонній рідині й потенційне використання феромагнітних дисперсій для змішувальних дослідженнях в рідинах вихідних матеріалах» на наукових Національних зборах АСS в Орландо, штат Флорида, на яких були присутні понад 12000 учасників (фахівців з хімічних дисциплін) з усього світу.

З 2020 року по 2023 рік Полтавським державним аграрним університетом разом з українськими і європейськими партнерами реалізується проєкт «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (UniClaD) за підтримки Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. У ході реалізації проєкту на базі Полтавського державного аграрного Університету буде створено експертний центр, який у подальшій перспективі буде перетворено на сучасний бізнес-кластер.

Нині завдяки широким та міцним міжнародним зв’язкам Університету більше ніж із 20 країнами світу (Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Ірландія, Туреччина, Бельгія, Болгарія, США, Сінгапур, Китай, Австралія) здобувачі вищої освіти мають можливість пройти ознайомчу практику (стажування) за кордоном та взяти участь у стипендіальних програмах, а науково-педагогічний персонал Університету пройти міжнародне стажування та підвищити кваліфікацію.

Отже, Полтавський державний аграрний університет постійно розширює міжнародні зв’язки, зокрема останніми роками поглиблюється співпраця із навчальними закладами країн Європейського Союзу. Особливо актуальними є питання стратегічного розвитку стосунків європейських та українських закладів вищої освіти, співпраці між закладами вищої освітим різних секторів господарства країн ЄС, розвитку співпраці у напрямі науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт.