Кафедра економічної теорії та економічних досліджень 18 квітня 2017 року запрошує до участі у Міжнародній науково – практичній конференції «Стратегії соціально-економічного розвиткуУкраїни в умовах трансформації: аналіз помилок і пошук рішень»

18 квітня  2017 року
Міжнародна  науково – практична  конференція

«Стратегії соціально-економічного розвиткуУкраїни в умовах трансформації:
аналіз помилок і пошук рішень»
(«Strategies of socio-economic development of Ukraine are in the conditions of transformation: analysis of errors and search of decisions»)
Проводить:  кафедра економічної теорії та економічних досліджень

Напрямки роботи конференції:
1. Державна політика реформуваннясоціальної сфери: теоретико-методологічні
основи, механізми, наслідки, світовийдосвід.
2. Соціально-економічна трансформація табезпека країни.
3. Аграрний аспект соціально-економічноїполітики.
4. Соціально-економічні реформи в контекстізабезпечення стійкого розвитку країни.
5. Ґендерна політика в контексті соціально-економічних перетворень.
6. Фінансова складова та інвестиційнезабезпечення соціально-економічних
перетворень.
7. Особливості та проблеми реалізаціїсоціально-економічно політики на
регіональному рівні.

Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців.
Шановні колеги, щиро вдячні за співпрацю!

Детальніше