Матеріали дисертації Черкасова Олександра Олександровича