Матеріали науково-практичних інтернет-конференцій за 2012 рік

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій

ЗМІСТ

Бєлов Я.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ СИРОВИНИ БАГАТОРІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 3

Борисенко Я.В., Поспєлова Г.Д. ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ 7

Вергун О.М., Рахметов Д.Б., Клименко С.В., Григор’єва О.В. БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЛОДІВ ДЕЯКИХ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 13

Грінченко Д.Г. БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОПИВИ ДВОДОМНОЇ (Urtica dioica L.) 20

Григоришин Є.В.,Самородов В.М. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ТАКСОНОМІЮ РОДУ Echinacea Moench 24

Загорулько С.П., Поспєлов С.В., Клименко О.В., Бойко В.В. ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ (Centaurea cyanus L.) 27

Загорулько С.П., Поспєлова Г.Д., Данилець Р.О. ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОЛОШКИ СИНЬОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ 34

Ковальська Н.П., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТЯ АЙВИ CYDONIA OBLONGA L. 39

Клименко С.В. ЖОВТОПЛOДІ ГЕНОТИПИ КИЗИЛУ (CORNUS MAS L.) В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ НАН УКРАЇНИ 44

Максименко Н.Т. РОЗСАДНИЙ СПОСІБ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ 52

Максименко Н.Т., Мурнуков А.Ю., Поспєлов С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СУБСТРАТІВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) 56

Максименко Н.Т., Ерлі В.П.,Поспєлов С.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (Echinacea purpurea (L.) Moench) 62

Підгорна А.С., Поспєлов С.В. ВИВЧЕННЯ ТРАВМУВАННЯ СІМ’ЯНОК ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ 68

Руда А.А., Поспєлов С.В. ОЦІНЮВАННЯ ТРАВМУВАННЯ НАСІННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ 72

Реут А.А., Миронова Л.Н. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВАСТІ ПІВОНІЙ, ЩО МАЮТЬ ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ, В УМОВАХ БАШКИРСЬКОГО ПЕРЕДУРАЛЛЯ 76

Сизоненко С.В., Бєлова Т.О. ГІСОП ЛІКАРСЬКИЙ У КУЛЬТУРУ 82

Шершова С.В. СОРТОВА РЕАКЦІЯ ЯЧМЕНЮ НА ОБРОБКУ НАСІННЯ ЕКСТРАКТАМИ ЕХІНАЦЕЇ БЛІДОЇ 85

Шершова С.В., Поспєлов С.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНІВ ТА ЛЕКТИНВМІСНИХ ЕКСТРАКТІВ 89

Шокало Н.С., Назаренко Г.І. ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ НАСІННЯ РИЦИНИ В УМОВАХ ПОЛТАВЩИНИ 92

Шугай І.І., Поспєлов С.В. ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ 96

Філіпенко Т.А., Грибова Н.Ю. АНТИРАДИКАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ФІТОФЕНОЛІВ, ОТРИМАНИХ ДІЄЮ УЛЬТРАЗВУКУ НА ЛИСТЯ МУЧНИЦІ 100