Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність є невід’ємною частиною роботи Полтавського державного аграрного університету (далі – Університет). Університет перебуває в пошуку конкретних шляхів і засобів інтернаціоналізації усіх сфер своєї діяльності, практично долучаючись до єдиних вимог, критеріїв та досвіду науково-освітньої роботи провідних освітніх закордонних закладів, а також має досвід міжнародної співпраці з більш ніж 50 організаціями, установами й закладами вищої освіти у понад 20 країнах світу.

Серед традиційних напрямів міжнародного співробітництва ‒ підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах; спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство в міжнародних наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та здобувачів вищої освіти в міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення наукових досягнень Університету на міжнародному рівні; співробітництво з містами-побратимами.

Здобувачі вищої освіти нашого Університету мають можливість проходити ознайомчу практику (стажування) за кордоном у таких країнах, як Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Ірландія, Туреччина, Бельгія, Болгарія, США, Сінгапур, Китай і навіть Австралія.

Починаючи з 2015 року, Університет бере участь у проектах з міжнародної кредитної мобільності (Еразмус+КА1 Credit Mobility) з трьома ЗВО Республіки Польща (Вища школа торгівлі та послуг м. Познань, Вища Школа Бізнесу м. Домброва Гурніча, Університет природничих наук м. Познань) та Університетом «Хоенхайм» (Німеччина) і планує розширювати коло європейських ЗВО-партнерів.

Університет є учасником таких попередніх видань програми Erasmus+ у створенні можливостей для вищої освіти (Tempus), як:

  1. T_JEP – 10758 ‒ Впровадження магістерського курсу «Екологічне та економічне рослинництво».
  2. М_JEP–22218-2001 ‒ Ділове адміністрування в сільському господарстві.
  3. T_JEP-27168 ‒ Створення агроекологічного центру Полтавщини.

З квітня 2017 року Полтавський державний аграрний університет є членом Європейської Асоціації Агентств з розвитку (EURADA).

Останніми роками Університет досить плідно співпрацює із закладами вищої освіти Республіки Польща. Завдяки цьому у нас успішно функціонує міжнародний проєкт «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ», тобто здобувачі вищої освіти мають можливість здобути 2 вищі освіти, отримавши таким чином 2 дипломи одночасно (українського та польського ВНЗ).

Задля покращення рівня володіння іноземними мовами на базі університету функціонує «Мовний центр», а 2013 року за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Харкові та фонду «Допомога полякам на сході» було відкрито «Польський центр».

Загальну координацію міжнародної діяльності Університету здійснює проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, професор Горб Олег Олександрович.

Історія розвитку міжнародних зв’язків ПДАУ