Накази про зарахування на навчання (додатками)

Набір 2021 року

Накази про зарахування на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету

Накази про зарахування навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Наказ №99-ст від 26.02.2021 (1 курс ОС Бакалавр скороченого терміну навчання, денна форма)

Наказ №100-ст від 26.02.2021 (1 курс ОС Бакалавр скороченого терміну навчання, заочна форма)

Наказ №101-ст від 26.02.2021 (2 курс ОС Бакалавр нормативного терміну навчання, денна форма)

 

Накази про переведення на вакантні місця державного замовлення

 

Накази про зміну форми фінансування навчання здобувачів вищої освіти