Наукова-лабораторія селекції зернобобових та круп’яних культур

36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3,
Полтавська державний аграрна академія,
корпус 4, ауд. 406

Контакти:
Тел./факс: +38(0532) 50-23-51
e-mail: instagro@ukr.net
 
Керівник лабораторії
Науково-дослідний селекційний центр ПДАА
кандидат біологічних наук
Баташова Марія Євгенівна

Наукова-лабораторія селекції зернобобових та круп’яних культур.

Завідувач лабораторії – кандидат біологічних наук Баташова Марія Євгенівна.

Теми наукових досліджень:

 1. Створення нових посухостійких сортів гороху з урожайністю зерна 7,0 т/га, вмістом білка 26%, стійкістю до вилягання стебла, обсипання насіння, хвороб та несприятливих факторів середовища, пристосованих для вирощування у зоні Лісостепу та Полісся України. Державний реєстраційний номер  0113U004161.
 2. Створення нових ультра ранньостиглих сортів проса з урожайністю 8,0 т/га, вмістом білка 14%, пристосованих для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Державний реєстраційний номер  0113U004160.

Наукові керівники досліджень – Тищенко Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, профессор; кандидат біологічних наук Баташова Марія Євгенівна

Внесений у реєстр на виробництво та реалізацію добазового (оригінального) та базового (елітного) насіння гороху та проса.
Серед здобутків науковців є:

 • розробка методів індивідуального добору на ранніх етапах селекції гороху  за методом селекційних індексів (М.М. Чекалін, В.М. Тищенко);
 • вивчення генетичної природи нових форм гороху: „люпиноїд”, „хамелеон”, „детер” та їх вплив на продуктивність (М.Є. Баташова, М.М. Чекалін);
 • монографія: М.М. Чекалін „Генетические основы селекции зернобобовых культур на устойчивость к патогенам”;
 • публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва.

Успішно ведеться  селекція сортів безлисточкового гороху, стійких до вилягання і осипання. Створені в академії сорти гороху Норд, Полтавець 2, Зіньківський є одними з кращих сортів, районованих в усіх зонах виробництва України. Зараз проходять Державне сортовипробування ще три сорти гороху з високими адаптивними властивостями – Мазепа, Апостол, Олеко.
У 2015 році подано сорт гороху нового покоління професор Чекалін до Державного сортовипробування.

Селекція проса ведеться з 1991 року, заснована проф. Чекаліним М.М., проф. Тищенком В.М. Завдяки використанню сучасних методів індексної селекції та математичного моделювання вдалося отримати ряд сортів з унікальними властивостями:

 1. Створені сорти володіють ультраскоростиглістю – коротким вегетаційним періодом, що  дозволяє отримати урожай за 45-60 днів;
 2. Культура селекційно адаптована до складних кліматичних умов, здатна максимально ефективно використовувати весняну вологу та короткочасні опади для формування щедрого врожаю;
 3. Унікальною можливістю вирощування другого врожаю на рік, якпоукісну та післяжнивну культуру. Тільки ультраскоростигле просо придатне для післяжнивного посіву і отримання другого врожаю на рік: висівають після озимого ячменю, озимої пшениці, озимого ріпаку, однорічних трав;
 4. За даними Державної комісії по сортовипробуванню дозрівають рівномірно і вдвічі стійкіші до осипання в порівнянні зі стандартом;
 5. Високою посухостійкістю та здатністю максимально ефективно використовувати вологу;
 6. Універсальністю використання, як на харчові так і на кормові цілі;
 7. Відмінними смаковими якостями та низькою плівчастістю.
 8. Великим виходом крупи та легкістю при обрушуванні проса;
 9. Сорти створені для прямого комбайнування;
 10. Високою врожайністю та стабільністю врожаїв. «Полтавське золотисте» і «Біла альтанка» в сприятливих умовах досягають урожайності 5,5-7,6  т/га.

Включені в Державний реєстр і впроваджені у виробництво такі сорти проса: Полтавське золотисте, Золушка, Біла альтанка, які мають високий потенціал врожайності, ультраскоростиглості, стійкі до осипання, вилягання і придатні  до однофазного збирання.


Публікації:

 1. Баташова М.Є. Використання колекції гороху посівного та його диких спів родичів в навчальному процесі // Збірник тез доповідей конференції професорсько-викладацького складу аграрно-інженерного інституту за підсумками наукової роботи 2011-2012 років. – Вип.1, - Полтава, 2012. -С.100-101. (тези)
 2. Баташова М.Є. Мутантний генофонд гороху (Pisum sativum L.) та його використання в селекції // Матеріали всеукр. науково-практичної конференції «Генетичні ресурси рослин і селекція». –Х., 2012. -С.104-107. (тези)

Можливості лабораторії:

 • Створення сортів гороху та проса різного напрямку за вимогами виробництва.
 • Надання наукових, експертних та консультаційних послуг з питань селекції, генетики, насінництва та технології вирощування сортів гороху та проса.
 • Проведення польових та лабораторних досліджень на селекційному матеріалі.
 • Проведення семінарів, нарад, конференції з питань селекції, генетики, насінництва та технології вирощування сортів.