Наукова робота на агрономічному факультеті

Наукова робота є складовою частиною підготовки агрономів вона повністю відповідає профілю спеціальності.

Перш за все це селекційна робота, яка більше 30 років ведеться в лабораторії селекції озимої пшениці, яка перетворена у Науково-дослідний інститут агрономії.

Науковий пошук викладачів факультету захищений 68 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи.

Завдяки наявності експериментальної бази викладачі, аспіранти та здобувачі факультету мають змогу проводити наукові дослідження згідно напрямків та тематик, залучати до виконання наукової роботи студентів та регулярно проходити підвищення кваліфікації і стажування. Цьому сприяють філіали факультету на виробництві.

Науково-дослідна робота кафедри землеробства і агрохімії проводиться згідно плану наукових досліджень академії. При кафедрі продовжує працювати лабораторія агроекологічного моніторингу. Лабораторія пройшла сертифікацію і отримала Свідоцтво про атестацію, що вона відповідає критеріям атестації і атестована на право проведення вимірювання, результати яких можуть бути використані під час контролю якості ґрунтів та сировини рослинного походження.

Рішенням загальних зборів доктора сільськогосподарських наук, професора Писаренка Павла Вікторовича у 2009 році обрано членом-кореспондентом Інженерної академії наук України.

Високопродуктивні сорти озимої пшениці з високою якістю зерна, стійкі до несприятливих кліматичних факторів вивів доцент В.І. Москаленко та доктор сільськогосподарських наук, професор В.М. Тищенко.

Сорти сільськогосподарських культур НДІ агрономії, включені до Державного реєстру сортів рослин України

Культура, сорт Внесено в реєстр Автори сортів
Озима пшениця:
Коломак 3 1997 р. Москаленко В.І., Марчук Н.С., Лавринець Г.С., Шамшева Н.М., Жемела Г.П.
Коломак 5 1997 р.
Українка полтавська 2001 р. Москаленко В.І., Марчук Н.С., Лавринець Г.С., Жемела Г.П.
Левада 2004 р. Чекалін М.М., Тищенко В.М.
Диканька 2005 р. Тищенко В.М., Чекалін М.М., Москаленко В.І.
Манжелія 2007 р. Чекалін М.М., Тищенко В.М.
Фора Проходить державне сортовипробування Чекалін М.М., Тищенко В.М., Баташова М.Є., Шамшева Н.М.
Вільшана Проходять державне сортовипробування Тищенко В.М., Чекалін М.М., Москаленко В.І. та ін.
Лорд    
Сидор Ковпак    
Сагайдак    
Горох:
Норд 1993 р. Чекалін М.М.
Полтавець 2 1999 р. Чекалін М.М.
Олеко Проходять державне сортовипробування Чекалін М.М., Тищенко В.М., Дрижирук В.В.
Зіньківський   Чекалін М.М., Тищенко В.М., Баташова М.Є.
Апостол   Чекалін М.М., Баташова М.Є., Шапочка О.М.
Мазепа   Чекалін М.М., Тищенко В.М. та ін.
Просо:
Полтавське золотисте 2004 р. Чекалін М.М., Тищенко В.М.
Золушка 2006 р. Чекалін М.М., Тищенко В.М.
Соя:
Аметист 1998 р. Білявська Л.Г.
Алмаз 2007 Білявська Л.Г.

 

Науковцями кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування завершена комплексна робота по вивченню рослин, які підлягають охороні на Полтавщини підсумком якої стало видання книг: "Збережи де стоїш де живеш. По сторінках Червоної книги Полтавщини Рослинний світ" та "Заповітна краса Полтавщини".

9 квітня 2014 року на факультеті агротехнологій та екології проведено секційне засідання студентської наукової конференції за підсумками наукових досліджень у 2013 році