Наукова робота на факультеті ветеринарної медицини

Щиро вітаємо студентку 3 курсу 3 групи факультету Ветеринарної медицини Деренчук Юлію з перемогою в Конкурсі - 2016/17 Стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука (керівник -  кандидат ветеринарних наук Локес-Крупка Терезія Петрівна). Бажаємо успіхів та нових досягнень!

 

За період з 2012 по 2016 рр. на факультеті ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії відбулося дві Всеукраїнські науково-практичні конференції, три Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції, одне засідання круглого столу та два Всеукраїнських наукових семінари. Факультет включає 5 кафедр.

Кафедра анатомії та фізіології тварин. При кафедрі створені й працюють:

- «Проблемна науково – дослідна лабораторія»;

- відділ «Ветеринарна медицина» науково – впроваджу вального центру ПДАА «Полтавський бішофіт»;

- студентський науково – дослідний гурток із секціями: анатомія, фізіологія та гістологія сільськогосподарських тварин.

Доцент Омельченко Г.О., заступник завідувача кафедри, координатор роботи всіх заступників кафедри, відповідальна за сторінку кафедри та наукову роботу.

Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи. Мельничук В.В. – завідувач навчально-наукової лабораторії паразитології, керівник студентського наукового гуртка "Паразитологія та інвазійні хвороби тварин", відповідальний за ведення сторінки кафедри на сайті ПДАА. Доцент Щербакова Н.С. заступник завідувача кафедри з наукової та профорієнтаційної роботи. Професор кафедри Передера Ж.О. є керівником студентського наукового гуртка «Ветеринарно-санітарна експертиза».

Кафедра патологічної анатомії та інфекційної патології. Туль О.І., завідувач навчально-науковою лабораторією, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Координатор з сайту кафедри доцент Тітаренко О.В.

Наукові гуртки кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології:

гурток "Патологічної анатомії та патофізіології" – очолює Дмитренко Н.І.,

гурток з дисципліни "Ветеринарна мікробіологія та імунологія" – очолює Коне М. С.,

гурток "Віріон" – очолює Лавріненко І. В.

Навчально-наукова лабораторія кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології – очолює Туль О.І. Ведеться наукова робота зі студентами факультету ветеринарної медицини 2,3,4 курсів та магістрантами в гуртках ветеринарної мікробіології та патологічної анатомії.

Кафедра хірургії та акушерства. Ст. викладач Звенігородська Т.В. -  заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Скриль В.Ю. - завідувач навчально-науковою лабораторією кафедри хірургії та акушерства. Координатор з сайту кафедри доцент Передера Р.В. Професор Кулинич С.М. завідувач навчально-науково-виробничої клініки ПДАА. На кафедрі діє науковий гурток "Хірург", де студенти мають змогу отримати практичні навики з ветеринарної хірургії. Гурток очолює Скриль В.Ю. 

Кафедра терапії. Заступник завідувача кафедри терапії з наукової роботи, доцент Кравченко С.О. Для покращення практичних навичок та сприянню розвитку наукових досліджень студентів при кафедрі терапії функціонує два наукових гуртка: • гурток по вивченню внутрішніх хвороб тварин; • гурток «Діагностика, профілактика і лікування молодняку рогатої худоби».

Факультети: