Наукові праці ПДАА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

НАУКОВІ ПРАЦІ
Полтавської державної аграрної академії.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

АРХІВ НОМЕРІВ

2013 2012 2011 2010
Випуск 6. Том 1 Випуск 4. Том 1 Випуск 2. Том 1 Випуск 1 
Випуск 6. Том 2 Випуск 4. Том 2 Випуск 2. Том 2  
  Випуск 4. Том 3 Випуск 2. Том 3  
  Спецвипуск Випуск 3. Том 1  
  Випуск 5. Том 1 Випуск 3. Том 2  
  Випуск 5. Том 2    
  Випуск 5. Том 3    

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17243-6013 ПР від 12.10.2010 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: Згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. збірник «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії» включений до Переліку фахових видань з економічних наук.
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська
Засновник: Полтавська державна аграрна академія
Відповідальний редактор: Макаренко П.М., д.е.н., професор, чл.-кор. НААН України
Відповідальний секретар: Зоря О.П., к.е.н.
Члени редколегії: Аранчій В.І., к.е.н., професор;
Березін О.В., д.е.н., професор;
Галич О.А., к.е.н., доцент;
Дорогань Л.О., к.е.н., доцент;
Калініченко А.В., д.с.-г.н., професор;
Левченко З.М., к.е.н., доцент;
Лозинська Т.М., д.держ.упр., доцент;
Махмудов Х.З., д.е.н., доцент;
Опря А.Т., д.е.н., професор;
Пантелеймоненко А.О., д.е.н., доцент;
Перебийніс В.І., д.е.н., професор;
Писаренко В.В., к.е.н., доцент;
Писаренко В.М., д.с.-г.н., професор;
Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор;
Савченко О.Ф., д.е.н., професор;
Чумак В.Д., к.е.н., доцент.
Адреса редакції: Полтавська державна аграрна академія
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна
Тел.: +38 (0532) 56-50-03
e-mail: zorya-83@ya.ru