Наукові праці ПДАА. Серія: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА. Випуск 1 за 2011р.

Титульна сторінка і випускні дані1
Бердник В.П., Кіт А.А. Гематологічні та біохімічні показники поросят-сисунів після нашкірного застосування розчину полтавського бішофіту3
Євстаф'єва В.О., Галат В.Ф. Патоморфологічні зміни в організмі свиней, хворих на асоціацію аскарисів, трихурисів, еймерій та балантидій9
Замазій А.А., Камбур М.Д. Процеси перекисного окиснення ліпідів у новонароджених функціонально активних, гіпоксичних телят та корів-породіль15
Клименко О.С. Поширення кишкових нематодозів собак у приватних господарствах Полтавської області25
Кручиненко О.В. Епізоотологічні особливості фасціольозу жуйних29
Лавріненко І.В., Передера О.О., Слюсар Г.В. Динаміка біохімічних показників сироватки крові котів за лікування офтальмо-гелем35
Локес П.І., Каришева Л.П., Бурда Т.Л. Терапевтична ефективність препарату «Гамавіт» за бронхіту у домашніх котів40
Локес П.І., Кравченко С.О., Філенко О.С. Сучасні уявлення про причини і патогенез полікістозу нирок у домашніх котів44
Міланко О.О., Омельченко Г.О. Діагностичні аспекти хламідіозу свиней у господарствах Сумської області51
Передера Ж.О., Щербакова Н.С. Визначення гострої токсичності препарату Бі-септим57
Плугатирьов В.П., Довгопол В.Ф., Панасова Т.Г. Ефективний метод лікування корів, хворих на гіпофункцію яєчників60
Сорокова В.В. Патолого-анатомічні та гістоморфологічні зміни при хворобі Марека птиці66
Анотации72
Annotation76
Зміст79
Вихідні дані80
Архів видання