Наукові праці ПДАА. Серія: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА. Випуск 3 за 2011р.

Титульна сторінка і випускні дані1
Бондаревський М.М. Інформативність остеометричних параметрів путових кісток тазової кінцівки для визначення віку великої рогатої худоби у судово-ветеринарній експертизі3
Головко Н.П., Яценко І.В. Культурна, наукова, історична спадщина ординарного професора харківського ветеринарного інституту та харківського імператорського університету О.Ф. Брандта9
Гуральська С.В. Морфологія клоакальної сумки курей кросу «Хайсекс», вакцинованих проти інфекційного бронхіту28
Данкович Р.С., Андрійчук А.В. Патоморфологія гострого охратоксикозу морських свинок32
Жила М.І., Лісова Н.Е., Михалусь Г.М. Імунофізіологічні показники cироватки крові курчат-бройлерів при застосуванні пробіотичного препарату38
Киричко Б.П. Ефективність різних методів лікування овець з гнійними ранами за результатами гістологічних досліджень44
Коваль І.В. Гістологічні дослідження печінки, отриманої від тварин інвазованих фасціолами, дикроцеліями та ехінококами51
Коцюмбас Г.І., Тішин О.Л., Пелешак М.І. Динаміка гістологічних змін кори головного мозку щурів за введення терапевтичних та субтоксичних доз клазоверму А57
Коцюмбас Г.І., Щебентовська О.М. Експертиза варених ковбасних виробів мікроструктурним методом63
Кравченко С.О., Локес П.І. Патологоанатомічні зміни при полікістозі нирок у домашніх котів75
Ложкіна О.В., Марчук О.Т., Теплих Н.І., Меженська Н.І., Калиновська І.Г. Мікроструктурний метод визначення складників готової продукції із м'ясної сировини79
Омеляненко М.М., Гаркуша С.Є., Філонова К.В. Гістологічні зміни в міометрії при піометрі сук86
Скрипка М.В., Панікар І.І., Самченко І.М. Патоморфологічний прояв хламідіозу кошенят віком до одного місяця89
Тішкіна Н.М., Оліяр А.В. Морфофункціональні особливості лімфатичних вузлів поросят упродовж раннього постнатального періоду94
Хоменко З.В. Морфологія легень собак, вирощених на радіоактивно забрудненій території101
Шулешко О.О., Жоріна Л.В., Беспалова О.О. Вивчення впливу різних способів введення івермектину на клінічний стан, біохімічні властивості та морфологію внутрішніх органів різних видів тварин110
Щербакова Н.С. Патоморфологічні зміни при паразитоценозі ейширихіозу з еймеріозом птиці118
Аннотации122
Annotation126
Зміст130
Вихідні дані132
Архів видання