Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 1. Том 1. 2010 р.

Амбросов В.Я., Вацька М.В.,
Напрями покращання кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств
3
Аранчій В.І., Балюк В.А.
Фінансова підтримка розвитку  сільських територій
8
Бабенко А.Г.
Пенсійне забезпечення громадян – складова соціальної політики держави
12
Безкровний О.В., Кулинич Л.В.
Стан та перспективи підвищення ефективності використання трудового потенціалу  в сільській місцевості
18
Березін О. В., Плотник О.Д.
Грейдова система оплати праці  у сільському господарстві
22
Бредун Н. В.
Концентрація та інтеграція в досягненні стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств
29
Макаренко Ю.П., Воронько Т.В.
Участь держави у кредитуванні малого агробізнесу
34
Галич О.А., Шевченко І.В.
Зелений туризм: сутність та перспективи розвитку на Полтавщині
38
Галінська Т.С.
Ефективність виробництва продукції  та стратегічні напрями його інтенсифікації  в сільськогосподарському підприємстві
45
Глущенко Ю.А.
Проблеми та перспективи казначейського обслуговування місцевих бюджетів
54
Дядик Т.В. Бурлака О.П.
Оцінка рівня та якості життя населення в Україні
59
Єгорова О.В., Собакар В.В.
Методичні аспекти оцінки ефективності економіко-аналітичої роботи на підприємствах
65
Єрмолаєва М. В., Скиданенко Ю.Д.
 Амортизація основних засобів у фінансовому та податковому обліку
70
Макаренко А. П., Заволока Ю.М.
Теоретичні аспекти оцінки раціональності поведінки суб’єктів інвестиційної діяльності
74
Зоря О.П.,  Лантух А.О.
Реалізація продукції в сільськогосподарських підприємствах на основі збутової кооперації
77
Зоря С.П.
Аналіз конкуренції та формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств
81
Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г.
Про базові принципи господарського обліку в підготовці фахівців
89
Карпенко Н.Г., Ліпський Р.В.
Про умови державної фінансової підтримки агропромислового виробництва
93
Кошова Л.М.
Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в агро бізнесі при проведенні ЗЕД
97
Красота О.Г., Гринь В.І., Кравець О.М., Пономаренко Т.В., Прийдак Т.Б.
Аспекти управлінського обліку  експлуатації основних засобів
105
Лелюк Ю.М.
Оптимізація вітчизняної антициклічної політики в контексті теорії реального бізнес-циклу
109
Лєщина О.Г.
Організаційно-економічні умови формування кадрового потенцілу аграрної сфери
114
Лозинська Т.М., Анікеєнко В.М.
Удосконалення фінансово-економічного механізму державного регулювання аграрного ринку
119
Макаренко П.М., Сіренко О.В., Прийдак Т.Б.
Формування національного ринку цукру: поняття та структура
127
Мар'євська М.Ю.
Ретроспектива як джерело вивчення організаційно-економічних основ місцевого селянського та фермерського господарств
131
Махмудов Х.З.
Маркетинговий аналіз платоспроможного попиту на ринку продовольства
141
Мисник Т.Г.
Практика створення та функціонування недержавних пенсійних фондів
149
Мокієнко Т.В.
Підвищення прибутковості аграрного підприємства шляхом менеджменту витрат
154
Навроцький С.А., М’яка С.І.
Автоматизація обліку в малих сільськогосподарських підприємствах
159
Обревко Т.О.
Кластеризація як метод подолання  аграрних ризиків
165
Опря А.Т.
Науково-методологічні принципи забезпечення надійності результатів дослідження економічних явищ (можливості і обмеження методів статистики)
169
Передерій Н.О., Кузьменко С.В.
Тенденції розвитку ринку біодизелю в світі
180
Петренко Ж.А.
Фактори впливу на ефективне використання земель сільськогосподарського призначення
184
Петренко І.І.
Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства та способи їх мінімізації
191
Пилипенко К.А.
Інноваційно-інвестиційна діяльність агропромислових формувань
197
Писаренко С.В., Миколенко І.Г.
Економічні аспекти обґрунтування ефективного виробництва соняшнику в Полтавській області
202
Пілявський В.І.
Розвиток та діяльність агрохолдингів в Україні
206
Плаксієнко В.Я., Остапенко Т.М.
Управлінський облік фінансування діяльності підприємств
215
Русанова Г. М., Михайлова О.С.
Формування та розвиток франчайзингових відносин у малому бізнесі
220
Сосновська О. О., Бурлака О. П., Бурлака О. А.
Оптимізація витрат як чинник підвищення ефективності виробництва в аграрних підприємствах Полтавської області
224
Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В.
Динаміка показників оцінювання майнового стану сільськогосподарських підприємств Полтавської області
229
Федiрець О.В.
Рівень кваліфікації механізаторів як фактор енергозаощадження в аграрних підприємствах
234
Фесенко Д.М., Гирява О.Я.
Обливості сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  соціальне страхування
240
Харченко Н.В.
Переваги та недоліки акціонерних товариств
244
Чкан І.О.
Моніторинг як складова процесу управління соціально-економічним потенціалом  медичного страхування
252
Шупик І.І., Песцова-Світалка О.С.
Доходи  та витрати населення України в період трансформаційних змін: макроекономічний аспект
257
Зміст 
Покажчик авторів