Науково-дослідна практика

Науково-дослідна практики магістрів є компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього рівня магістра з відповідної спеціальності та має на меті систематизацію, розширення і закріплення здобувачем вищої освіти професійних навичок і вмінь, формування початкової компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідження та експериментування.

Здобувачі вищої освіти під час проходження науково-дослідної практики мають вирішити наступні завдання:

- ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;

- вивчення теоретичних класичних джерел за обраним науковим напрямом дослідження, пов’язаним зі спеціалізацією кафедри, та відповідно до теми майбутньої кваліфікаційної роботи;

- визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;

- визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;

- оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;

- апробація основних теоретичних і практичних рекомендацій кваліфікаційної роботи (у формі виступів на конференціях), публікація наукових статей, тощо.

Науково-дослідна практика відповідає напряму наукових досліджень здобувачів другого рівня вищої освіти. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводять здобувачі вищої освіти при написанні кваліфікаційної роботи.

Практика проводиться в інститутах НАН України, науково-дослідних інститутах, в передових підприємствах (організація, установах).