Науково-дослідна робота факультету агротехнологій та екології

Напрями науково-дослідної роботи

науково-педагогічних працівників факультету

 • виконання науково-дослідних робіт за державними та міжнародними програмами;
 •  
 • виконання наукових досліджень за міжнародними грантами;
 •  
 • виконання досліджень за ініціативними тематиками, зареєстрованими в УкрІНТЕІ;
 •  
 • видання наукових та науково-навчальних праць (підручники, навчальні посібники, монографії);
 •  
 • публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, Сopernicus;
 •  
 • підготовка дисертаційних робіт за спеціальністю 201 Агрономія;
 •  
 • функціонування атестованих лабораторій
 •  
 • отримання патентів на винахід;
 •  
 • керівництво науковою роботою студентів (публікації досліджень у наукових виданнях);
 •  
 • щорічна організація всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів за участі викладачів, студентів, стейкхолдерів, випускників, керівників аграрних підприємств;
 •  
 • науково-консультаційний супровід дисертаційних робіт аспірантів та наукове консультування докторантів.
 
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ