Навчальна практика

Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін.

Навчальна практика проводиться у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, клініках, навчальних господарствах, навчально-практичних центрах, на фермах, полігонах, навчально-дослідних ділянках та інших допоміжних об’єктах Полтавської державної аграрної академії, а також на підприємствах (в організаціях, установах) відповідного профілю на основі договорів.

Бази для проведення навчальної практики мають відповідне матеріально-технічне, організаційне і навчально-методичне забезпечення; паспортизовані (навчально-виробничі майстерні та лабораторії) з описанням матеріально-технічного і методичного забезпечення кожного робочого місця, а також із визначенням умінь і навичок, які мають бути там сформовані.