Навчальне стажування на економічному факультеті Варшавського сільськогосподарського університету (SGGW) у жовтні 2010 року

Наталія Панченко,

студентка магістратури факультету економіки та менеджменту

Полтавська державна аграрна академія

Стажування здійснено за підтримки Посольства

Польщі в Україні (м. Київ)

та Бюро Визнання Дипломів й Міжнародних Обмінів (м. Варшава)

Навчальне стажування на економічному факультеті

Варшавського сільськогосподарського університету (SGGW)

у жовтні 2010 року

STYPENDIUM W WARSZAWIE NA SGGW

W zimnim semestrze 2010-2011 roku akademickiego w okresie od 1 pażdiernika do 1 listopada, dzięki pomocy ambasady RP w Ukrainie oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie nam studentkom Połtawsjiej Państwowej Akademii Rolniczej Natalii Panchenko i Ksenii Horb wypala możliwość wyjechać na stypendium do Polski. Studijowaliśmy na różnych kierunkach. Ja studiowalam z polskimi studentami Szkóly Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziałie Nauk Ekonomicznych na kierunku zarządzanie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Orędownikami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki, a jego pierwszym dyrektorem został Jerzy Benjamin Flatt, jeden z największych znawców stosunków gospodarczych w Królestwie Polskim. Teraz SGGW posiada 15 różnych wydziałów, a rektorem jest prof. Alojzy Szymański.Ja przyjechałam trzydziestego września. Na dworcu mnie spotkał student naszego wydziału Olaf Kita, który pomógł mi przeprowadzić się do akademika i powiedział gdzie muszę iść w poniedziałek.

Warunki mieszkaniowe w akademiku nas miło zaskoczyły. Niewielkie, lecz czyste i przytulne pokoje, stale ciepła woda, nowe meble czy wyposażenie pokoi w sprzęt AGD (artykuły gospodarstwa domowego) wszystko to znacząco odróżnia polskie od ukraińskich akademikówW poniedziałek spotkałam się z Prodziekanem wydziału, który przedstawił mi plan zajęć, system studiów na uczelni a następnie zaprowadził do sali w której miałam zajęcia. Po tym spotkałam się z Kierownikiem Biura Spraw Międzynarodowych SGGW panem Mieczysławem Rygalskim który pomógł mi załatwić formalności związane ze złożeniem wniosku o stypendium. Następnie przedstawił mi panią Izabelę Swić która będzie zajmowała się wszystkimi moimi sprawami podczas studiów i pomoże mi w razie jakichkolwiek uczelnianych problemów.

Poniedziałek był moim pierwszym dniem nauki na SGGW. Wywarł on na mnie duże wrażenie, ponieważ proces nauczania w Polsce znacznie różni się od tego, jaki pamiętam z Ukrainy. Sporym zaskoczeniem był dla mnie sposób prowadzenia wykładów. W zasadzie każdy z prowadzących zajęcia ma przygotowaną prezentację z omawianymi zagadnieniami, co na Ukrainie jest rzadkością. Co do ilości materiału na wykładzie to na Ukrainie jest go znacznie więcej niż w Polsce.

Dużym zaskoczeniem był dla mnie także brak dzwonków ogłaszających początek i koniec zajęć. Tak ze w ukraińskich uniwersytetach bardzo rzadko zdarzają się „okna” między klasami, czyli długi przerwy między wykładami. Zazwyczaj, wykłady są pogrupowane i idą jeden po drugim.

Na SGGW to było zwykłą sprawą. Inną rzeczą, która zaskoczyła mnie, było to, że wykładowca może wysłać zadanie domowe lub materiał do samodzielnego opracowania na e-mail studentów. Na Ukrainie nigdy coś takiego nie zdarza się. Na SGGW miałam takie przedmioty: współczesne koncepcje zarządzania, marketing międzynarodowy, prawo cywilne, statystyka matematyczna, logistyka, etyka w zarądzaniu, przedsiębiorczość.

Oprócz studiowania w weekendy podróżowałam. Udało mi się zwiedzić Warszawę i Wrocław.Miesiąc w Polsce minął niezwykle szybko, wręcz niepostrzeżenie. Ten pobyt pozostawił mi w pamięci mnóstwo wrażeń, nowych doświadczeń oraz dużo nowej wiedzy. Uważam, że takie wymiany studentów między uczelniami są niezwykle ważne i pożyteczne. Pomimo tego, że trwają krótko i nie dają szansy na dokładne poznanie systemu nauczania danej szkoły, pozwalają studentom na zdobycie nowych doświadczeń w innym kraju. Nie bez znaczenia jest możliwość zapoznania się z nowymi dziedzinami nauki i sposobami przekazywania wiedzy. Oczywistą zaletą wymiany między uczelniami z różnych krajów jest możliwość szlifowania znajomości języka obcego. Więc można powiedzieć, że moj pobyt w Warszawie był ciekawy, zróżnicowany, pouczający i pełny wydarzeń edukacyjnego, naukowego, kulturalnego i turystycznego charakteru.

Jeszcze raz bardzo dziękuje Ambasadzie RP w Ukrainie i Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie za pomoc i finansowe wsparcie bez którego taki wyjazd był by niemożliwy.

Autor Nataliia Panchenko

studentka 5 rocznika

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza