Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

Із метою вдосконалення процесу навчання та наукової підготовки студентів в академії в 2008 році створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу шляхом галузевої інтеграції споріднених факультетів (факультету обліку та фінансів і факультету економіки та менеджменту), споріднених кафедр та інших підрозділів із метою оптимізації роботи щодо підготовки фахівців, проведення науково-дослідницької та інформаційно-консультаційної діяльності, розробки і впровадження інноваційних технологій для потреб агропромислового комплексу України, а також забезпечення поточної господарської діяльності підрозділів.

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу створено відповідно до наказу ПДАА від 8.10.09 №1-220 із 1 жовтня 2008 року (згідно з рішенням Вченої ради ПДАА, протокол №1 від 18.09.08 р.).

Управління інститутом здійснює директорат, директором інституту є кандидат економічних наук, доцент
Галич Олександр Анатолійович.

Заступники директора інституту:

заступник з навчально-методичної роботи та практичної підготовки, к.с.-г.н., доцент Вакуленко Юлія Валентинівна
заступник з наукової роботи, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу Писаренко Володимир Вікторович
заступник з виховної роботи, старший викладач Терещенко Іван Олексійович  
секретар, аспірант кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Бардіна Тетяна Олегівна

Основними напрямами діяльності навчально-наукового інституту економіки та бізнесу є:

 1. підготовка фахівців за рівнями вищої освіти: бакалавр, спеціаліст, маґістр та наукових кадрів;
 2. визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку освіти;
 3. координація науково-методичної, дослідницької, організаційної й інформаційної складових процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у галузі менеджменту, маркетингу, обліку, фінансів та економіки, розвиток наукового потенціалу;
 4. формування системи працевлаштування, стажування і розвитку кар’єри випускників;
 5. оптимізація технології економічної освіти на базі сучасних методів навчання, формування програм розвитку професійної майстерності і здобуття нових знань викладачів через ефективну систему співробітництва з бізнесом;
 6. укладання тісних ділових зв’язків із провідними українськими та зарубіжними економічними школами, науковими установами, міжнародними організаціями, підприємствами і т.д. з метою інтеґрації у світовий освітній процес;
 7. становлення і розвиток системи керування знаннями – як сфери інтелектуального підприємництва.

Основними структурними підрозділами Інституту є:

1. факультети:

2. випускаючі кафедри:

3. навчально-наукові та проблемні науково-дослідні лабораторії;

4. інші підрозділи.

Інститут проводить підготовку фахівців рівнів вищої освіти бакалавр за наступними напрямами підготовки:

 • економіка підприємства
 • маркетинг
 • фінанси і кредит
 • облік та аудит
 • менеджмент

спеціаліст, магістр за наступними спеціальностями:

 • економіка підприємства
 • фінанси і кредит
 • облік та аудит
 • менеджмент організацій і адміністрування
 • адміністративний менеджмент (магістерський курс).