Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій сьогодні

 

Десятирічні традиції та сучасні інновації,
теорія і практика, мудрість і досвід викладачів,

енергія та ініціативність студентів
 – це філософія інституту і
запорука успіху наших випускників

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Одним із найпотужніших структурних підрозділів Полтавської державної аграрної академії є Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій, в який було реорганізовано факультет економіки та менеджменту, що був заснований у 1960 році. Його професори, доценти і випускники зробили вагомий внесок у розвиток усіх галузей національної економіки, науки, освіти й культури України.

Щороку наша дружня родина поповнюється чисельною командою першокурсників

У різні періоди факультет очолювали А. О. Горський (1961-1963), В. В. Рудь (1963-1964), М. П. Полянський (1965-1985), П. Я. Шепелєв (1985-1988), М. А. Самчук (1988-1996), А. Т. Опря (1996-1998), В. І. Перебийніс (1998-2000), О. О. Сосновська (2000-2008), О. В. Дорофєєв (2008-2009). З 2009 року деканом факультету економіки та менеджменту, а з січня 2020-го – директором навчально-науковий інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій ПДАА є О. А. Галич.

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/resize/node/149/img34431-350x546.jpg

Олександр Анатолійович ГАЛИЧ
директор Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, професор

Завдяки роботі адміністрації, деканату і професорсько-викладацького колективу у 2015 році академія вперше відчинила двері для першокурсників спеціальності «Маркетинг». З кожним наступним роком кількість спеціальностей збільшувалася: у 2016 році були ліцензовані «Публічне управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; у 2017-му – «Інформаційні системи та технології», «Право», «Філологія»; у 2018-му – «Міжнародні економічні відносини».

Директорат Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій

Нині навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій – це потужний структурний підрозділ академії, що у своєму складі має шість кафедр і готує кваліфікованих фахівців для всіх галузей управління національної економіки за вісьмома спеціальностями («Економіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Публічне управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Право», «Інформаційні системи та технології», «Міжнародні економічні відносини») і чотирма ступенями вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії (кандидат економічних наук)», «Доктор економічних наук») на денній і заочній формі навчання.

Спеціальності:
“Економіка”
"Маркетинг"
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
"Публічне управління та адміністрування"
"Право"
"Інформаційні системи та технології"
“Міжнародні економічні відносини”

О.А.Галич разом з ректором академії, професором В.І. Аранчій на урочистому випуску студентів ступеня вищої освіти «Магістр»

До того ж Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій є сучасним науковим центром економічних досліджень, де працюють 11 докторів наук, в т.ч двоє академіків, та 59 кандидатів наук, які забезпечують високий рівень освітньо-наукової підготовки випускників, які користуються великим попитом на ринку праці. Контингент здобувачів вищої освіти становить близько 1,5 тис. осіб (з них 400 – магістри), близько 10,0 % навчається за держзамовленням.

При Навчально-науковому інституті економіки, управління, права та інформаційних технологій діє Спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і «Економіка та управління національним господарством». Загалом зараз у навчально-науковий інституті економіки, управління, права та інформаційних технологій навчається 45 аспірантів.

Ректор академії, професор В.І. Аранчій виступає на Міжнародній науково-практичній конференції

За останні п’ять років викладачі інституту підготували понад 300 переможців наукових конкурсів різного рівня, 65 переможців недержавних стипендіальних програм, міжнародних грантових програм.

У ННІ ЕУПІТ діє найпотужніша школа студентського самоврядування в Україні. З першого курсу студенти беруть активну участь у вирішенні громадських проблем інституту, академії, міста і країни. Обирають свого представника, який представляє інтереси студентства на Вченій раді інституту і академії. Студенти навчально-науковий інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій – це лідери громадського життя Полтавщини й України!

 

Щербакова

Щербакова Юлія – голова студентської ради інституту з 2018-2020 рр., студентка спеціальності «Менеджмент».

Dmytro Tomenko.

Томенко Дмитро – голова студентської ради ПДАА з 2019 р., студент  спеціальності «Економіка».

Голос Анастасія – голова Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних закладів освіти України з 2018-2020;
студентський мер м. Полтави із 2020 р.,
студентка спеціальності «Менеджмент».

Шабельник

Шабельник Сергій – студентський мер м. Полтави у 2018-2020 рр., студент спеціальності «Менеджмент»

Панченко Наталія Миколаївна
студентський декан факультету економіки та менеджменту у 2007-2008 рр., лідерка громадської ініціативи «Euromaidan-Warszawa», членкиня низки суспільних організацій і продюсерка українського медіа-проєкту «Ukraїner» півзасновниць мережі «Ukrainians without borders»

Бардіна Тетяна Олегівна
студентський декан факультету економіки та менеджменту
(2008-2009 р.р.), к.е.н., радник голови Полтавської обласної ради