Навчально-науковий інститут інформаційних та інноваційних освітніх технологій

Керівник інституту: iuliia.vakulenko@pdaa.edu.ua
Внутрішній телефон: 3-95
Навчально-науковий інститут інформаційних та інноваційних освітніх технологій був створений наказом ректора від 1 грудня 2009 року і на даний момент є структурним підрозділом Полтавської державної аграрної академії. Першим директором інституту була д.с.-г.н.. професор Калініченко Антоніна Володимирівна. З 2013 року по 2016 рік інститут очолював Пустовіт Сергій Віталійович. З 2016 року виконуючим обов'язки керівника інституту (на громадських засадах) був Свириденко Іван Анатолійович.
З 2018 року керівником
Навчально-наукового інституту інформаційних
та інноваційних освітніх технологій
Структурними підрозділами Інституту є:
Метою діяльності Інституту є інтенсифікація запровадження новітніх освітніх технологій, широке застосування інформаційних інструментів та технічних засобів в освітньому процесі та науковій діяльності професорсько-викладацького складу академії.
Основними завданнями Інституту є:
здійснення освітньої діяльності відповідно до стандартів вищої освіти; участь у підготовці фахівців освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії.
Основні напрями діяльності Інституту:
  • навчальний;
  • науковий;
  • науково-методичний;
  • освітньо-інноваційний.
Основними завданнями структурних підрозділів Інституту є: посилення фундаментальної, теоретичної та професійно-орієнтованої комп`ютерної підготовки магістрів, аспірантів та докторантів шляхом створення, впровадження і популяризації сучасних освітньо-інформаційних методик, засобів програмування та інформаційно-комунікаційного обслуговування, активізація наукової, освітньо-інноваційної роботи із застосування сучасних інформаційних технологій.