Навчальний відділ

Навчальний відділ - структурний підрозділ, який здійснює координацію та контроль за навчальною роботою факультетів, інституту, кафедр.
У своїй діяльності навчальний відділ керується чинним законодавством з питань вищої освіти, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Полтавської державної аграрної академії, наказами ректора академії, Положенням про навчальний відділ та іншими нормативними документами.
навчальний корпус №4
каб. 421, 416
тел. міський: 56-95-91, 
внутрішній: 3-45, 3-86
Метою діяльності навчального відділу є планування та організація управління освітнім процесом, здійснення контролю за ефективністю освітньої діяльності, а також ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи в Академії.
Основними завданнями навчального відділу є:
  • планування та організація освітнього процесу за усіма формами навчання;
  • контроль за виконанням навчальних (робочих) планів та дотриманням графіків навчального процесу;
  • ведення документації і підготовка звітних даних академії з питань навчальної роботи;
  • надання інформаційно-консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам академії з питань освітнього процесу.
Колектив навчального відділу співпрацює з усіма структурними підрозділами академії, науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та з іншими закладами освіти, для забезпечення скоординованої освітньої діяльності.
начальник навчального відділу, к.е.н., доцент
Лавріненко Інна Вікторівна, заступник начальника навчального відділлу
Браславець Тетяна Миколаївна, керівник виробничої практики
Кальна Ольга, завідувач навчально-консультаційного центру (пункту)
Колесніченко Ірина Анатоліївна, методист
Гринь Валентина Іванівна, методист
Пастрома Людмила Іванівна, методист
Москаленко Лілія Володимирівна, методист
Костоглод Андрій Костянтинович, диспетчер
Бурлака Олена Павлівна, методист
Ткаченко Діана Романівна, секретар

Положення про навчальний відділ

Історія навчального відділу ПДАА