Навчальний відділ розробки та впровадження сучасного програмного забезпечення

З 2006 року займається розробкою та впровадженням корпоративної бази ПДАА – АСУ «КОЛОС».

Семенов Юрій Юрійович, керівник відділу

e-mail: semyy63@gmail.com, semyy@pdaa.edu.ua

ICQ: 401 699 025

skype: semyyskype

У відділі працюють  програмісти:

Горбань Катерина Владиславівна

e-mail: gorban.kate@pdaa.edu.ua

skype: katron_91

Калита Діана Андріївна

diana.kaluta@pdaa.edu.ua

скайп - dianakalita86


 

Фахівцями відділу було створено такі складові частини АСУ «КОЛОС» :

1. Основні поняття для роботи з базою ПДАА АСУ «Колос»
2. Розширений пошук
3. Відділ кадрів
3.1. Накази (загальний модуль для всіх типів діловодства)
3.2. Табель обліку робочого часу
3.3. Розрахунок стажу працівників ПДАА
3.4. Розрахунок кількості працівників за якісним складом
3.5. Розрахунок відпусток працівників ПДАА
3.6. Строкові співробітники
3.7. Найближчі дні народження співробітників
4. Деканат. 
4.1. Облік успішності студентів. Введення, редагування підсумкових балів
4.1.1. Звіти  
4.1.1.1. Відомість семестрова 4-бальна
4.1.1.2. Відомість семестрова з ECTS 100бальна
4.1.1.3. Відомість атестаційна семестрова
4.1.1.5. Зведена відомість успішності групи до диплому з ECTS
4.1.1.6. Підтвердження на виготовлення дипломів (в MS Excel та XML)
4.1.1.7. Додаток до диплому зразка 2015 року
4.1.2. Контекстне меню списку студентів
4.1.2.1. Зведена (для вклейки)
4.1.2.2. Зведена (для вклейки) з ECTS
4.1.2.3. Зведена (для вклейки) (зразок -2013р.)
4.1.2.4. Зведена (для вклейки) - семестрова
4.1.2.5. Зведена (для вклейки) з ECTS - семестрова
4.1.2.6. Зведена (для вклейки) - семестрова (зразок - 2013р.)
4.1.2.7. Академічна довідка
4.1.2.8. Для додатка до диплома європейського зразка
4.1.2.9. Відомість про відпрацювання пропусків
4.1.2.10. Анкета студента вищого навчального закладу
4.1.3. Контекстне меню списку дисциплін
4.1.3.1. Відомість ККР (шаблон 2012)
4.1.3.2. Відомість ККР (шаблон старий)
4.1.3.3. Відомість ККР з ECTS (шаблон старий)
4.1.3.4. Заліково-екзаменаційна відомість ECTS (шаблон 2012 Форма № Н-5.04)
4.1.3.5. Заліково-екзаменаційна відомість ECTS (шаблон старий)
4.1.3.6. Аркуш успішності студента (Форма № Н-5.04)
4.2. Заліково-екзаменаційна відомість
4.3. Атестаційна відомість
4.4. Журнал обліку рецензування
4.5. Зведені відомості успішності спеціальності семестрові
4.6. Персональні дані студентів факультету
4.7. Табель відвідування занять студентами
4.8. Вік студентів факультету
5. Тести
5.1. Вимоги до тестів, що вносяться в академічну базу
5.2. Адміністрування
5.2.1. Введення та редагування тестів
5.2.2. Розподіл доступу до тестів
4.3. Проходження тесту
5.4. Архів пройдених тестів
6. Навчальний відділ
6.1. Навчальний план
6.2. Журнал обліку рецензування
6.3. Реєстр баз виробничих практик
7. Розподіл викладачів по дисциплінах
7.1 Розподіл викладачів по дисциплінах для денної форми навчання
7.2 Розподіл викладачів по дисциплінах для заочної форми навчання
8. Розклад
8.1. Підготовка до створення розкладу
8.1.1. Навчальний план (необхідні дані для розкладу)
8.2. Аудиторний фонд
8.3. Створення та редагування розкладу
8.3.1.Будова вікна
8.3.2. Створення розкладу
8.3.3.Фільтри
8.3.4.Редагування розкладу
8.3.5. Вкладинка Редагування, Накладки
8.3.6. Швидкий перегляд
8.4. Отримати готовий розклад
8.4.1. Отримати готовий розклад групи
8.4.2. Отримати готовий розклад викладача
8.4.3. Отримати готовий розклад аудиторії
9. ННЦіКО
9.1. Облік комп'ютерних робочих місць
9.2. Облік розподілу доступу до мережі Інтернет
9.3. Розрахунок навантаження програмістів ННЦІКО
10. Міжнародний відділ
11. Профком
12. Службове адміністрування
13. Типографія
14. Довідники
14.1. Академія - Структурні підрозділи
14.2. Посади
14.3. Адреси
14.4. Навчальні дисципліни

 

Внутрішній телефон: 5-96

e-mail: nnvrvspz@pdaa.edu.ua