Новини факультету агротехнології та екології


       Факультет агротехнологій та екології – це сучасний науковий центр агроекологічних досліджень, де працюють 14 докторів наук, професорів та 47 кандидатів наук, доцентів, які забезпечують високий рівень освітньо-наукової підготовки здобувачів вищої освіти, що мають високий попит на ринку праці.

Сьогодні факультет агротехнологій та екології – це комплекс із 6 кафедр, потужний структурний підрозділ, що динамічно розвивається.

Ми здійснюємо підготовку кваліфікованих фахівців для галузей аграрного виробництва  за чотирма ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (кандидат сільськогосподарських наук), доктор сільськогосподарських наук денної та заочної форм навчання.

Починаючи з 2016 року, кількість спеціальностей, за якими готують студентів, збільшилася. Зокрема, за ступенем вищої освіти бакалавр готують студентів за такими спеціальностями: 201 Агрономія, 101 Екологія, 202 Захист і карантин рослин. Із 2020 року здійнюється набір здобувачів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

За СВО магістр готують студентів за спеціальністю 201 Агрономія - ОПП Екологічне рослинництво й Насінництво і насіннєзнавство та спеціальністю 101 Екологія  - ОПП Агроекологія