Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру 2018 р.

Додаток до протоколу № 1 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням наукових та науково-педагогічних кадрів для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління
Міністерства освіти і науки України у 2018 році
Полтавська державна аграрна академія


Аспірантура

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Кількість бюджетних місць

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

4

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

1

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

6

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

2

21  Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

5

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

2

 

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2018 році

Полтавська державна аграрна академія (стор. 283)

 

 

Згідно засідання конкурсної комісії МОН з відбору виконавців державного замовлення (11.07.18)