Омбудсмен учасників освітнього процесу

Омбудсмен учасників освітнього процесу ПДАА

«В світі багато дивних див, та найдивніше з них – людина»
Давньогрецький поет Еврипід

Людина – найвища цінність суспільства

Інститут омбудсмена учасників освітнього процесу (уповноваженого з прав людини) ПДАА – орган контролю за забезпеченням дотримання прав всіх учасників освітнього процесу.
Омбудсмен учасників освітнього процесу Полтавської державної аграрної академії  – особа, на яку покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти в академії.
Діяльність омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА гарантує забезпечення прав й попереджає порушення прав учасників освітнього процесу, сприяє розвитку правової культури, будується на принципах незалежності, справедливості, ініціативності, відповідальності, гуманності, відкритості, об'єктивності та доступності, а також взаємодії і співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, відповідальними за забезпечення і захист прав, свобод і законних інтересів людини.

Омбудсменом учасників освітнього процесу ПДАА є представник професорсько-викладацького складу, наділений дорадчими повноваженнями та повноваженнями щодо захисту прав, свобод та інтересів учасників освітнього процесу, у тому числі:

  • наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників академії;

  • здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в академії;

  • фахівців-практиків, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

  • інших працівників академії.

Функції омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА:

На омбудсмена учасників освітнього процесу академії покладаються наступні функції:

  • здійснення попереднього розгляду скарг, поданих омбудсмену учасників освітнього процесу здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними працівниками;

  • проведення аналізу та узагальнення інформації, що міститься у скаргах, поданих омбудсмену учасників освітнього процесу;

  • надання консультацій учасникам освітнього процесу з питань, які стосуються його компетенції;

  • представлення законних інтересів учасників освітнього процесу в органах управління академії, в органах студентського самоврядування та у відносинах з іншими учасниками академічної спільноти;

  • винесення питань, які стосуються його компетенції, на обговорення органам управління, керівникам структурних підрозділів академії, іншим посадовим особам академії;

  • здійснення роз’яснювальної роботи стосовно прав, свобод та законних інтересів учасників освітнього процесу академії.

Омбудсмен учасників освітнього процесу академії взаємодіє з органами управління академії, з керівниками структурних підрозділів, з представниками психологічної служби академії, юридичним відділом та іншими посадовими особами академії з питань захисту прав, свобод та законних інтересів учасників освітнього процесу.

Помаз Олександр Михайлович – омбудсмен учасників освітнього процесу ПДАА

Контакти:
м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, Полтавська державна аграрна академія, к. 407.
тел: 0661581196 (Viber)

ombudsmen@pdaa.edu.ua
https://www.facebook.com/ombudsman.pdaa/

Представник омбудсмена учасників освітнього процесу здійснює свою діяльність у межах делегованих омбудсменом учасників освітнього процесу академії повноважень та спрямовує її на реалізацію функцій омбудсмена.
Представником омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА є доцент Козаченко Юлія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємництва і права ПДАА.


Помічник омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА призначається з числа суспільно активних студентів строком на два роки. Основне завдання помічника омбудсмена учасників освітнього процесу академії – сприяння омбудсмену при вирішенні питань, пов’язаних з захистом прав, свобод та інтересів здобувачів вищої освіти академії.

Помічником омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА призначено Баган Марту Валеріївну, здобувача вищої освіти СВО «Бакалавр» 3 курсу 1 групи спеціальності 081 Право.


Шановні учасники освітнього процесу Полтавської державної аграрної академії!

Якщо у Вас виникли ідеї щодо покращення навчального, суспільного життя академії, з’явилися питання або проблеми, Ви потребуєте поради чи реальної допомоги, звертайтеся до омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА.
Ви можете абсолютно конфіденційно подати звернення, скарги, зауваження чи пропозиції, повідомити про порушення Ваших прав, свобод та інтересів.
Вас обов’язково вислухають і нададуть усебічну підтримку та допомогу.

Електронна форма звернень

Положення про протидію булінгу (цькуванню)

Положення про омбудсмена учасників освітнього процесу ПДАА

Помаз Олександр Михайлович – омбудсмен учасників освітнього процесу ПДАА, брав участь у конференції "Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку", яка проходила у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 6 квітня 2020 р. м. Полтава.

Програма конференції

Матеріали конференції