Освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна"

Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»
Адреса: м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 4-й навчальний корпус, ауд. 401, 402,
тел. (0532) 60-73-94, (0532) 61-26-63 моб.тел. (095) 059-44-39, (096) 175-63-21;
електронна скринька: crimea_donbas_ukraine@pdaa.edu.ua)
Режим роботи: понеділок – п’ятниця з 08:00 до 17:00

Вступ з окупованих територій (відео)

Робота освітніх центрів регламентується:
– Наказом МОН від 24.05.2016  № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за №795/28925, «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»;
– Наказом МОН від 21.06.2016  № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за №907/29037, «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях»;
– Наказом МОН від 21 липня 2020  року №939 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України», який наразі направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Освітні центри (ОЦ):
– організовують оформлення документів вступника, проведення вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладу вищої (відповідальний - заклад вищої освіти);
– сприяють поселенню вступника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу вищої (у разі необхідності);
– сприяють отриманню вступником документів, що посвідчують особу.

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (ОЦ «Донбас-Україна»).

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (ОЦ «Крим-Україна»).

Вступати через освітні центри мають право особи, які:
– мають український документ про освіту, здобуту за дистанційною або екстернатною формою навчання;
– проходили ЗНО і матимуть відповідні сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 року;
– не проходили ЗНО;
– не мають українського документу про освіту;
*Документи про освіту, отримані на тимчасово  окупованих територіях Донбасу та Криму не визнаються.

Під час вступної кампанії 2021 року:
– освітні центри працюють до 23 жовтня 2021 року;
– можна вступати лише через один освітній центр (до 5 заяв);
– у рейтингових списках та наказах про зарахування прізвища вступників шифруються;
– під «спрощений вступ» підпадають також діти, які проживають на лінії розмежування.

Особливості вступу дітей з окупованого Криму та Донбасу через освітні центри:
– мають право вступати через один освітній центр до закладу вищої освіти, на базі якого створений ОЦ, на місця державного замовлення в межах встановленої квоти 2 (10 %);
– тимчасову довідку, яку вступники з тимчасово окупованих територій отримують у школі (при ОЦ) після вступу до ПДАА протягом трьох місяців має бути замінено на свідоцтво про ПЗСО;
– подача документів та зарахування для здобуття ОС бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на навчання за кошти державного бюджету в межах Квоти-2 відбувається в два етапи:
основний етап (бюджет) – до 23 липня,
завершальний етап (бюджет та контракт) – до 31 серпня.