Переддипломна практика

Переддипломна  практика  студентів  є  завершальним  етапом підготовки фахівців в Академії та проводиться на випускному курсі. 

Метою  переддипломної  практики  є  збір  та  опрацювання  фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи, поглиблення і вдосконалення у виробничих умовах набутих студентами компетентностей та підготовка їх до трудової діяльності.

Завданнями переддипломної практики є формування вміння працювати з фактичним матеріалом, аналізувати, узагальнювати і використовувати його для написання кваліфікаційної роботи, та набуття навичок роботи за фахом.