Персональний склад постійних комісій вченої ради Полтавської державної аграрної академії

 
 
Атестаційна комісія
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Аранчій Валентина Іванівна
кандидат економічних наук, професор
Ректор,
голова комісії
2
Галич Олександр Анатолійович
кандидат економічних наук, професор
Директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, член комісії
3
Дорогань-Писаренко Людмила  Олександрівна
кандидат економічних наук, професор
Декан факультету обліку та фінансів, член комісії
4
Дудніков Ігор Анатолійович
кандидат технічних наук,  доцент
Декан інженерно-технологічного факультету, член комісії
5
Коляденко Зоя Іванівна
Начальник юридичного відділу,
член комісії
6
Костенко Олена Михайлівна
доктор технічних наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи, член комісії
7
Кулинич Сергій Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор
Декан факультету ветеринарної медицини, член комісії
8
Лінська Світлана Павлівна
Головний бухгалтер,
член комісії
9
Маренич Микола Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Декан факультету агротехнологій та екології, член комісії
10
Матюха Віктор Володимирович
Голова первинної профспілкової організації працівників,
член комісії
11
Писаренко Павло Вікторович
доктор сільськогосподарських
наук, професор
Перший проректор,
член комісії
12
Поліщук Анатолій Анатолійович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва,
член комісії
13
Овчарук Олена Михайлівна
кандидат економічних наук
Начальник відділу кадрів,
член комісії
14
Шульга Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Керівник навчально-наукового інституту забезпечення освітньої діяльності та якості освіти, член комісії
 
 
Комісія з питань освітньої діяльності
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Костенко Олена Михайлівна
доктор технічних наук, професор
Проректор
з науково-педагогічної роботи,
голова комісії
2
Вакуленко Юлія Валентинівна,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Керівник навчально-наукового інститут укомунікаційних та інноваційних освітніх технологій
3
Галич Олександр Анатолійович
кандидат економічних наук, професор
Директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, член комісії
4
Дорогань-Писаренко Людмила  Олександрівна
кандидат економічних наук, професор
Декан факультету обліку та фінансів, член комісії
5
Дудніков Ігор Анатолійович
кандидат технічних наук,  доцент
Декан інженерно-технологічного факультету, член комісії
6
Кулинич Сергій Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор
Декан факультету ветеринарної медицини, член комісії
7
Маренич Микола Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Декан факультету агротехнологій та екології, член комісії
8
М’яка Світлана Іванівна
Провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості освіти, член комісії
9
Писаренко Павло Вікторович
доктор сільськогосподарських
наук, професор
Перший проректор,
член комісії
10
Поліщук Анатолій Анатолійович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва,
член комісії
11
Шульга Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Керівник навчально-наукового інституту забезпечення освітньої діяльності та якості освітичлен комісії
 
 
 
 
Комісія з питань наукової та інноваційної діяльності
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Горб Олег Олександрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Проректор
з науково-педагогічної, наукової роботи, голова комісії
2
Булах Тетяна Вікторівна
Учений секретар,
член комісії
3
Муравльов Володимир Вячеславович
Заступник декана інженерно-технологічного факультету з наукової роботи, член комісії
4
Зоря Олексій Петрович
доктор економічних наук, доцент
Заступник декана факультету обліку та фінансів з наукової роботи, член комісії
5
Зоря Світлана Петрівна
кандидат економічних наук, доцент
Голова Ради молодих вчених,
член комісії
6
Костенко Анастасія Анатоліївна
Голова студентського наукового товариства, здобувач вищої освіти «Магістр» денної форми навчання, спеціальності «Ветеринарна медицина»,
член комісії
7
Кравченко Оксана Іванівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Заступник декана факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва з наукової роботи, член комісії
8
Панасова Тетяна Георгіївна
кандидат ветеринарних наук, доцент
Заступник декана факультету ветеринарної медицини з наукової роботи,  член комісії
9
Писаренко Володимир Вікторович
доктор економічних наук, професор
Заступник декана навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій з наукової роботи, завідувач, професор кафедри маркетингу, член комісії
10
Макарець Світлана Володимирівна,
кандидат історичних наук, доцент
Директор бібліотеки,
член комісії
11
Юрченко Світлана Олександрівна
кандидат сільськогосподарських наук
Заступник декана факультету агротехнологій та екології з наукової роботи, член комісії
12
Яснолоб Ілона Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент
Начальник науково-дослідної частини, член комісії
 
 
Комісія з правових питань та фінансово-господарської діяльності
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Писаренко Павло Вікторович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Перший проректор,
голова комісії
2
Домішкевич Ірина Миколаївна
Голова первинної профспілкової організації студентів, здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія»
3
Коляденко Зоя Іванівна
Начальник юридичного
відділу, член комісії
4
Канцедал Наталія Анатоліївна,
кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, член комісії
5
Лінська Світлана Павлівна
Головний бухгалтер,
член комісії
6
Матюха Віктор Володимирович
Голова первинної профспілкової організації працівників,
член комісії
7
Чуга Василь Миколайович
Проректор з АГЧ,
член комісії
 
 
 
 
Комісія з питань виховної роботи та студентського самоврядування
з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Радочіна Юлія Ігорівна
Керівник підрозділу з організації виховної та іміджевої діяльності, 
голова комісії
2
Гаркуль Віталій Валерійович
Директор студмістечка,
член комісії
3
Давидова Маргарита Олександрівна
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності  071 «Облік і оподаткування»,
член комісії
4
Карпець Павло Михайлович
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання спеціальності  211 «Ветеринарна медицина»,
член комісії
5
Колісник Олександра Дмитрівна
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування», член комісії
6
Кузьмич Ярослав Сергійович
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія», член комісії
7
Літвінов Петро Юрійович 
Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту
8
Педоряка Валентина Юріївна
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології»,
член комісії
9
Чернобай Максим Сергійович
Здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», член комісії
10
Шаравара Тамара Олексіївна
доктор історичних наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, член комісії
11
Шабельник Сергій Сергійович
Голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент», член комісії