Персональний склад вченої ради Полтавської державної аграрної академії

 
Члени вченої ради академії за посадами
№ з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
1
Аранчій Валентина Іванівна
кандидат економічних наук,
професор
Ректор
2
Писаренко Павло Вікторович
доктор сільськогосподарських
наук, професор
Перший проректор
3
Горб Олег Олександрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Проректор
з науково-педагогічної, наукової роботи
4
Костенко Олена Михайлівна
доктор технічних наук,
 професор
Проректор
з науково-педагогічної роботи
5
Чуга Василь Миколайович
Проректор з АГЧ
6
Шаравара Тамара Олексіївна,
доктор історичних наук,
професор
Проректор
з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку
7
Галич Олександр Анатолійович
кандидат економічних наук,
професор
Директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, член комісії
8
Дорогань-Писаренко
 
Людмила
 Олександрівна
кандидат економічних наук,
професор
Декан факультету обліку та фінансів
9
Дудніков Ігор Анатолійович
кандидат технічних наук, 
доцент
Декан інженерно-технологічного факультету
10
Кулинич Сергій Миколайович
доктор ветеринарних наук,
професор
Декан факультету ветеринарної медицини
11
Маренич Микола Миколайович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Декан факультету агротехнологій та екології
12
Поліщук Анатолій Анатолійович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва
13
Булах Тетяна Вікторівна
Учений секретар
14
Лінська Світлана Павлівна
Головний бухгалтер
15
Матюха Віктор Володимирович
Голова первинної профспілкової організації працівників
16
Макарець Світлана Володимирівна,
кандидат історичних наук,
доцент
Директор бібліотеки
17
Домішкевич Ірина Миколаївна
Голова первинної профспілкової організації студентів, здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія»
18
Шабельник Сергій Сергійович
Голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»
 
 
 
Виборні члени вченої ради академії
№ з/п
П.І.Б.
(науковий ступінь, вчене звання)
Посада
18
Бердник Василь Петрович
доктор ветеринарних наук, професор
Завідувач, професор кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
20
Березіна Людмила Михайлівна
доктор економічних наук, професор
Професор кафедри економіки підприємства
21
Біловод Олександра Іванівна,
кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри галузеве машинобудування, заступник декана інженерно-технологічного факультету
22
Вакуленко Юлія Валентинівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Керівник Навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій
23
Гангур
Володимир Васильович,
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Завідувач, професор кафедри рослинництва
24
Горбенко Олександр Вікторович,
 кандидат технічних наук, доцент
Завідувач, доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва
25
Горик Олексій Володимирович
доктор технічних наук, професор
Завідувач, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін
26
Давидова Маргарита Олександрівна
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності  071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та фінансів
27
Дорофєєв Олександр Вікторович,
доктор економічних наук, доцент
Професор кафедри публічного управління та адміністрування
28
Євстаф’єва
Валентина Олександрівна
доктор ветеринарних наук, професор
Завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
29
Зоря  Олексій Петрович,
доктор економічних наук, доцент
Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
30
Зось-Кіор Микола Валерійович,
доктор економічних наук, доцент
Професор  кафедри менеджменту
31
Канцедал Наталія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
32
Карпець Павло Михайлович
здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання спеціальності  211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини
33
Киричко Борис Павлович
доктор ветеринарних наук, професор
Завідувач, професор кафедри хірургії та акушерства
34
Колісник Олександра Дмитрівна
 
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» навчально-наукового інституту  економіки, управління, права та інформаційних технологій
35
Коляденко Зоя Іванівна
Начальник юридичного відділу
36
Кузьменко Лариса Михайлівна
кандидат сільськогосподарських наук
Завідувач, доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин
37
Кузьмич Ярослав Сергійович
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» факультету агротехнологій та екології
38
Лапенко Тарас Григорович 
кандидат технічних наук,
доцент 
Завідувач, доцент кафедри безпеки життєдіяльності
39
Літвінов Петро Юрійович 
Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту
40
Лозинська Тамара Миколаївна
доктор наук з державного управління, професор
Завідувач, професор кафедри публічного управління та адміністрування
41
Лопушинська Олена В’ячеславівна
Здобувач вищої освіти наукового ступеню доктора філософії денної форми навчання кафедри менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент»
42
Макаренко Петро Миколайович
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України
Завідувач, професор кафедри економіки підприємства
43
Маркіна Ірина Анатоліївна
доктор економічних наук, професор
Завідувач, професор кафедри менеджменту
44
Махмудов Ханлар Зейналович
доктор економічних наук, професор
Завідувач,  професор кафедри підприємництва і права
45
Міщенко Олег Вікторович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Завідувач, доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
46
Овчарук Олена Михайлівна
Начальник відділу кадрів
47
Падалка Вячеслав Вікторович
кандидат технічних наук,
доцент
Завідувач, доцент кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв
48
Педоряка Валентина Юріївна
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва
49
Передера Сергій Борисович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Завідувач, професор кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки
50
Писаренко Віктор Микитович 
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УЕАН
Завідувач, професор кафедри захист рослин
51
Писаренко
Володимир Вікторович
доктор економічних наук, професор
Завідувач, професор кафедри маркетингу
52
Плаксієнко Валерій Якович
доктор економічних наук, професор
Завідувач, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
53
Поспєлов Сергій Вікторович
доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач, професор кафедри землеробства і агрохімії
імені В.І. Сазанова
54
Радочіна  Юлія Ігорівна
Керівник підрозділу з організації виховної та іміджевої діяльності
55
Рудич Алла Іванівна
кандидат економічних наук, доцент
Завідувач, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень
56
Сіренко Олена Вікторівна,
кандидат економічних наук
Завідувач аспірантури і докторантури
57
Сизоненко Наталія Миколаївна,
кандидат філологічних наук, доцент
Завідувач, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін
58
Сидоренко Лариса Олександрівна 
Здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності «Облік і оподаткування»
59
Тендітник
Володимир Сергійович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Завідувач, професор кафедри харчових технологій
60
Тищенко
Володимир Миколайович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Завідувач, професор кафедри селекції, насінництва і генетики
61
Усенко Світлана Олексіївна,
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Завідувач, професор кафедри технології дрібного тваринництва
62
Уткін Юрій Вікторович
кандидат технічних наук, доцент
Завідувач, доцент кафедри інформаційних систем та технологій
63
Чернобай Максим  Сергійович
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» інженерно-технологічного факультету
64
Чумак Валентина Дмитрівна
кандидат економічних наук, доцент
Завідувач, професор кафедри фінансів і кредиту
65
Шатохін Павло Прохорович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Завідувач, професор кафедри терапії імені професора П. І. Локеса
66
Шевников Микола Янайович
доктор сільськогосподарських наук, професор
Професор кафедри рослинництва,  директор ВСП «Аграрно-економічний фаховий  коледж Полтавської державної аграрної академії»
67
Шостя Анатолій Михайлович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Завідувач, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва
68
Шульга Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Професор кафедри маркетингу,  начальник навчального відділу
69
Щербакова Юлія Олександрівна
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій
70
Яхін Сергій Валерійович
кандидат технічних наук, доцент
Завідувач, доцент кафедри галузеве машинобудування