Послуги сертифікованої науково-дослідної лабораторії якості зерна

Адреса:
м. Полтава,
вул. Сковороди 1/3,
Полтавський державний аграрний університет,
корпус 4, ауд. 468
Контакти: 
Бараболя Ольга Валеріївна
Тел.: +38(066)728-44-95, +38(067) 605-40-86
Шакалій Світлана Миколаївна
Тел.: +38(095)396-33-28
 
Керівник лабораторії
професор, доктор сільськогосподарських  наук,
професор кафедри рослинництва
 

1. Основними завданнями лабораторії є:

 • Проведення аналізів показників якості зерна за заявками фізичних та юридичних осіб з видачею замовнику відповідних протоколів аналізу.
 • Навчання студентів та аспірантів  науково – дослідницькій роботі

Основними функціями лабораторії є:

 • В галузі виконання аналізів із якості зерна:
 • Відбір проб та виконання вимірювань.
 • Участь в роботі щодо підвищення професійного рівня працівників лабораторії шляхом консультацій, семінарів.
 • Організація та проведення внутрішнього лабораторного контролю точності виконання вимірювань.
 • Освоєння та впровадження в практику роботи нових методик виконання вимірювань.
 • Підтримання у належному робочому стані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), своєчасне забезпечення їх перевірки.
 • Облік нормативної документації лабораторії та забезпечення встановленого порядку її ведення.
 •  
 • Складання актів відбору проб, протоколів вимірювань, ведення робочої та облікової документації щодо виконання вимірювань показників якості зерна.
 • Ведення обліку роботи спеціалістами лабораторії.
 • Забезпечення виконання вимог законодавства щодо охорони праці та протипожежної безпеки при виконанні вимірювань в приміщеннях лабораторії.
 • Здійснення необхідних заходів щодо вивчення та дотримання співробітниками лабораторії норм і правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 • Проведення роботи щодо підвищення професійного рівня співробітників відділу шляхом проведення та участі у роботі нарад, семінарів, навчання та стажування на робочому місці, та навчання в наукових закладах Міністерства аграрної політики України.

Лабораторія проводить:

 • вивчення закономірностей формування якості зерна сортів озимої пшениці та інших зернових культур залежно від ґрунтово-кліматичних, погодних умов, заходів агротехніки в умовах Лісостепу України при застосуванні технологій різного рівня енерго- та ресурсонасиченості згідно з науково-технічною програмою «Зернові культури»;
 • Лабораторія проводить широкий спектр аналізів.

Показники якості зерна, які визначаються:

 • вологість,
 • органолептичні показники,
 • натурна маса,
 • зернова домішка,
 • смітна домішка,
 • зараженість шкідниками хлібних запасів,
 • склоподібність,
 • масова частка сирої клейковини,
 • якість клейковини,
 • масова частка білка,
 • сила борошна,
 • фізичні властивості тіста,
 • хлібопекарські якості та ін.

Оснащення лабораторії сучасними приладами та обладнанням, ваговими пристроями забезпечує проведення вимірювань з необхідною точністю. Всі засоби вимірювальної техніки, які використовуються, внесено до Держреєстру України. Лабораторія забезпечена необхідною для виконання вимірювань та наукових досліджень нормативною та методичною документацію, науково-технічною літературою.