Послуги сертифікованої наукової лабораторії агроекологічного моніторингу

м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,
Полтавська державний аграрна академія,
корпус 1, ауд. 42
 
Керівник лабораторії
професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова,
доктор сільськогосподарських наук, професор
 
 
Контакти: 
Галицька Марина Анатоліївна
Тел.: +38(066) 830-88-97, +38(098) 603-36-94

 

Лабораторія агроекологічного моніторингу

  

 

Сучасна вимірювальна агрохімічна лабораторія створена в 2010 році і атестована на право проведення вимірювань за 19 показниками під час контролю якості ґрунтів й сировини рослинного походження та кожного року проходить процедуру підтвердження акредитації.

Проведення агрохімічних досліджень ґрунту

Спеціалістами лабораторії Агроекологічного моніторингу проводяться визначення показників, що характеризують стан ґрунтового поглинаючого комплексу: форми кислотності, сума поглинутих основ, вміст гумусу, форми фосфору, калію, вміст кальцію, магнію, а також мікроелементів, в тому числі і важких металів.

Для оцінки стану ґрунту результати аналізу порівнюються з оптимальними рівнями вмісту хімічних елементів, які встановлені експериментальним шляхом для заданого типу ґрунту, та перевіреними в польових умовах або за наявними довідково-науковими даними по забезпеченості ґрунтів макро- та мікроелементами, або з гранично допустимими концентраціями вимірюваних елементів в ґрунті.

Результатом аналізу є Протокол-висновок про стан ґрунту. Також, за вимогою замовника, надаються рекомендації з розрахунком кількості мінеральних та органічних добрив для запланованого урожаю

Під час роботи лабораторія використовує спектрометричні, потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменева спектрофотометрія, що дозволяють здійснювати визначення широкого спектру показників, які характеризують родючість ґрунту.

Співробітниками лабораторії проводяться аналітичні визначення, що в подальшому є основою для складання картограм родючості ґрунту, надання рекомендацій з раціонального використання земель господарства, заходів збереження та відтворення родючості ґрунту.

Визначення показників якості сировини рослинного походження (фітомаси)

Важливим аспектом аналітичного супроводу сільськогосподарського виробництва в господарстві є вхідний та вихідний контроль якості рослинницької продукції

Лабораторія проводить хімічні та фізико-хімічні дослідження якості сировини рослинного походження (кормів, біомаси та ін.).Фізико-хімічні вимірювання якості рослинницької продукції на проміжних етапах технологій вирощування використовуються для оцінки ефективності агротехнічних операцій. У лабораторії виконується рослинна та листова діагностика живлення культур, визначення у рослинах азоту, фосфору, калію та встановлення рівня забезпечення рослин елементами живлення.

 

 

Послідовна схема відбору проб грунту

 

Послуги лабораторії Агроекологічного моніторингу

 1. АГРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРУНТУ

​                Показники родючості:

 • Гранулометричний склад (за Рутковським)
 • Водневий показник pH (сольова витяжка)
 • Обмінна кислотність, мг/кг
 • Гідролітична кислотність, мг/кг
 • Сума поглинутих основ, мг/кг
 • Обмінний кальцій, мг/кг
 • Обмінний магній, мг/кг
 • Органічна речовина (гумус), %
 • Азот загальний, мг/кг
 • Азот рухомий амонійний, мг/кг
 • Азот рухомий нітратний, мг/кг
 • Азот легкогідролізований
 • Фосфор рухомий, мг/кг
 • Калій рухомий, мг/кг

          2. ВОДНА ВИТЯЖКА:

 • pH водної витяжки
 • Сухий залишок, %
 • Хлориди, мг/кг
 • Карбонати, мг/кг
 • Бікарбонати, мг/кг
 • Вологість, %
 • Сульфати, мг/кг

          3. РОСЛИННА СИРОВИНА:

 • Вологість, %
 • Зольність, %
 • Азот загальний, мг/кг
 • Фосфор загальний, мг/кг
 • Хлориди, мг/кг
 • Сульфати, мг/кг
 • Нітрати, мг/кг