Практична підготовка студентів ПДАА

Новини:

Навчальна практика з дисципліни «Бджільництво» студентів факультету агротехнологій та екології  на базі ПСП «Дружба» Семенівського району

Навчальна практика студентів факультету агротехнологій та екології. Знайомство з досвідом органічного вирощування культур у ПП "Агроекологія" Шишацького району

Студенти спеціальності «Ветеринарна медицина» пройшли навчальну практику на базі ПП «Агроекологія» Шишацького району

Фотозвіт з екскурсії майбутніх фахівців з публічного управління до Полтавської обласної ради та Полтавської ОДА

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» ознайомилися з діяльністю Регіонального центру з надання БВПД у Полтавській області

Спеціальність Публічне управління та адміністрування. Цікаві події першого тижня навчальної практики «Вступ до фаху»

Буклет для спеціалістів та спеціалісток, які допомагають молоді з професійним самовизначенням

Всі новини

 

Практика здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для підготовки фахівців із вищою освітою першого й другого рівнів та набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, професійних навичок і вмінь. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і вмінь, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців за відповідною освітньою програмою.

Метою практики є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти здатності приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва; оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності (спеціалізації, напряму підготовки).

Види практик, періоди проведення та їх обсяги визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.

У Полтавській державній аграрній академії видами практики здобувачів вищої освіти, залежно від спеціальності (спеціалізації) є:

- навчальна;
- виробнича;
- переддипломна;
- науково-дослідна.

У відповідності до Положення про проведення практики студентів ВНЗ України, затвердженого Міністерством освіти України від 08.04.1993 р. № 93, практична підготовка здобувачів вищої освіти академії проводиться на паспортизованих базах, які відповідають вимогам програми практики для відповідних рівнів вищої освіти: дослідні господарства, підприємства, організації різних форм власності, які мають необхідні умови, або в структурних підрозділах Полтавської державної аграрної академії.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії проводиться на базах практики, що забезпечують виконання програми практики для відповідних рівнів вищої освіти, або в структурних підрозділах Полтавської державної аграрної академії.

Для проведення виробничих, переддипломних та науково-дослідних практик як бази використовуються високотехнологічниі підприємства (організації, установи) різних галузей господарства, аграрного виробництва, освіти, науки, державного управління, навчально-практичних центрах, створені на базі вищих навчальних закладів, провідні підприємці-фізичні особи Полтавської та сусідніх областей, а також бази практики за межами України за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі навчальних планів і програм практики спеціальності (спеціалізації).