Проекти TEMPUS

Проект Темпус Таціс з впровадження магістерського курсу «Еколого-економічне рослинництво».

У 1998 році разом з німецьким Університетом Хоенхайм та австрійським Університетом польових культур ВОКU академія подає заявку, а в 1999 році виграє тендер на впровадження спільно європейського Українсько-Німецько-Австрійського трирічного проекту Темпус Таціс з метою введення на базі агрономічного факультету академії нового магістерського курсу «Еколого-економічне рослинництво». В 2001 році такий курс був введений та продовжує з успіхом функціонувати й зараз. Щороку на ньому навчаються по 25 студентів. За час реалізації проекту більш ніж 50 викладачів академії пройшли стажування в Німеччині та Австрії з метою підвищення кваліфікації та розробки нових навчальних програм для магістерського курсу.

Крім того, завдяки фінансовій підтримці вищезазначеного проекту, в академії була створена локальна комп'ютерна мережа з виділеною лінією Інтернет, на базі агрономічного факультету обладнана науково-дослідна лабораторія, а також створений Мовний центр. Мовний центр ПДАА зараз є найкращим центром на Полтавщині та одним з двох центрів в Україні, які мають ліцензію на проведення тестів з німецької мови «DAF». На його базі можна пройти курси вивчення таких іноземних мов як англійська, німецька, французька та польська. Крім того центр плідно співпрацює з Гьоте – інститутом та німецькою службою академічних обмінів DAAD. Керує центром з моменту його заснування і по теперішній час старший викладач кафедри іноземних мов Олена Шишліна.

Українсько-Німецько-Ірландський проект Темпус Таціс М_JEP–22218-2001. Впровадження магістерського курсу «МВА in Agriculture»

З 1998 року наші студенти отримали можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту Університету прикладних наук «Вайєнштефан».

Цей університет знаходиться в землі Баварія і має два відділення в м.Фрайзінг та в м.Тріздорф. В університеті навчаються німецькі студенти за такими напрямками як сільське господарство, охорона навколишнього середовища та міжнародний менеджмент.

Українські студенти мають можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту після проходження 4-6 місячної практики в фермерських господарствах землі Баварії. Після проходження практики, яка проводиться під керівництвом Університету, приблизно 40% студентів – практикантів у подальшому проходять навчання на факультеті міжнародного менеджменту (магістерський курс «МВА in Agriculture»).

З 2002 року аналогічний магістерський курс введений і у Полтавській державній аграрній академії в результаті ще одного трирічного спільно європейського Українсько-Німецько-Ірландського проекту Темпус Таціс М_JEP–22218-2001. Цей проект наша академія в 2002-2004 роках впроваджувала разом з Національним аграрним університетом України, Сумським державним аграрним університетом та двома Європейськими партнерами Університетом Прикладних наук «Вайєнштефан» та Університетом м. Дублін (Ірландія).

Проект Темпус Таціс зі створення «Агроекологічного центру Полтавщини»

Проект створення «Агроекологічного центру Полтавщини» розпочав роботу у листопаді 2007 р. на базі Консорціуму між Німеччиною, Україною та Польщею.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРТНЕРИ:

  • Європейська комісія;
  • Університет Хоєнхайм;
  • Університет Штутгарт;
  • Муніципалітет м. Фільдерштат;
  • Варшавський аграрний університет.

УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ:

  • Міністерство освіти і науки України;
  • Міністерство аграрної політики;
  • Полтавська державна аграрна академія;
  • Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка;
  • Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області;
  • Полтавська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини;
  • Санітарно-епідеміологічна станція м. Кременчук;
  • Інститут агрономії;
  • Науково технічний центр Полтавського відділення Інженерної академії України;
  • Громадська організація «Аграрна наука і практика»;
  • Громадська екологічна рада Полтавщини;
  • Науково-промислова група «Еко-Інформ-Сервіс».

Основними завданнями проекту є:

  • Створення Агро - Екологічного Центру.
  • Поліпшення екологічної освіти в Україні.
  • Підвищення досвіду українських експертів у сфері екологічних проблем.
  • Дослідження можливості введення міжнародних стандартів та менеджменту навколишнього середовища в Україні.
  • Підвищення екологічної свідомості усіх груп населення України.
  • Оцінка можливості гармонізації європейських та українських законів щодо виробництва екологічно чистої продукції.
  • Впровадження курсів перепідготовки за тематикою проекту.

Теми проекту:

  1. Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України.
  2. Покращення екологічного стану річок і ґрунтових вод та якість питної води в Україні. Охорона та відтворення земельних ресурсів. Очистка стічних вод.
  3. Нормативно-законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього середовища.
  4. Виробництво екологічних продуктів рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції.
  5. Методи роздільного збору відходів, їх сортування та ефективне використання з метою рециклінгу.
  6. Оцінка можливостей застосування екологічного законодавства ЄС в Україні.

1 рік діяльності проекту (2007- 2008 рр.):

1. Створення Агро - Екологічного Центру в Полтаві (листопад 2007 р.).

Створення модулів з метою впровадження у програми навчальних курсів.

Результати:

1 модуль: «Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України».

2 модуль: «Нормативно-законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього середовища».

3 модуль: «Виробництво екологічних продуктів рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції».

2 рік діяльності проекту (2008-2009 рр.):

Теми, що розглянуті протягом ІІ року діяльності проекту:

  • Покращення екологічного стану річок і ґрунтових вод та якість питної води в Україні. Охорона та відтворення земельних ресурсів. Очистка стічних вод.
  • Методи роздільного збору відходів, їх сортування та ефективне використання з метою рециклінгу.
  • Оцінка можливостей застосування екологічного законодавства ЄС в Україні.