Програми вступних фахових випробувань на 2016 рік

Програми вступних іспитів для РВО «Бакалавр» (з нормативним терміном навчання на 2 (3) курси та зі скороченим терміном навчання)

ОКР «Спеціаліст»

РВО «Магістр»

Програми з іноземної мови для РВО «Магістр»та ОКР «Спеціаліст»