Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Полтавської державної аграрної академії є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння вирішенню питань наукової діяльності і захисту соціальних інтересів молодих вчених.

Молодими вченими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники, магістранти і студенти ПДАА віком до 35 років включно(для докторантів - 40 років), які займаються науково-дослідною роботою і мають публікації у наукових фахових виданнях.

Рада молодих вчених створена з ініціативи молоді, що займається науковою діяльністю і у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом ПДАА, даним Положенням, а також принципами добровільності, рівноправності і самоврядування.

Основні завдання Ради молодих вчених ПДАА:

 • Всіляко сприяти науково-дослідній роботі молодих вчених і студентів ПДАА.
 • Зберігати наукові школи і напрями наукової діяльності академії.
 • Надавати молодим вченим інформаційну, методичну, організаційну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, опублікуванні наукових праць, участі в наукових і науково-технічних заходах.
 • Інформаційно підтримувати молодих вчених шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і гранти.
 • Надавати можливу підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання, матеріалів та оргтехніки.
 • Сприяти поширенню (впровадженню) у виробництво результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів. Сприяти заключенню договорів на госпдоговірну тематику і проводити аналіз їх виконання.
 • Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих вчених.
 • Сприяти професійному зростанню наукової молоді, розвитку молодіжних наукових ініціатив.
 • Сприяти організації наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, в т.ч. міжнародних, які проводяться на базі ПДАА та за її межами, організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-проектних досліджень молодих вчених ПДАА.
 • Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді ПДАА з метою виявлення проблем молодих вчених і пошуку шляхів їх вирішення.

Рада має право:

 • приймати акти, що регламентують організацію та діяльність Ради молодих вчених;
 • пропонувати наукову тематику з актуальних питань агропромислового комплексу;
 • висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій;
 • вносити пропозиції науковій частині академії, виступати з ініціативами з питань наукової діяльності ПДАА;
 • сприяти підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • взаємодіяти з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • представляти інтереси молодих вчених перед адміністрацією ПДАА та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • організовувати лекторії, наукові школи, семінари, конференції тощо;
 • вести співробітництво з науковими, студентськими організаціями;
 • ініціювати проведення зборів наукової молоді;
 • брати участь в міжнародних, державних, регіональних і інших проектах і програмах;
 • організовувати центри ділового співробітництва, виставки, конкурси;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.

Положення про Раду молодих вчених

Положення про щорічний конкурс Кращий молодий науковець року

План роботи Ради молодих вчених на 2017-2018 н.р.

Конкурс «Кращий молодий науковець 2016 року»

Склад Ради молодих вчених:

 • ­Зоря Світлана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту факультету обліку та фінансів;
 • ­Собчишин Віталій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту факультету обліку та фінансів;
 • ­Трушина Анастасія Юріївна, асистент кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та фінансів;
 • ­Самойлик Юлія Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства факультету економіки та менеджменту;
 • ­Решетнікова Ольга Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу факультету економіки та менеджменту;
 • ­Кулик Максим Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики факультету агротехнологій та екології;
 • ­Криворучко Людмилу Михайлівну, асистента кафедри селекції, насінництва та генетики факультету агротехнологій та екології;
 • ­Кодак Тетяну Степанівну, кандидата сільськогосподарських наук, старшого викладача кафедри технології переробки продукції тваринництва факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • ­Мельничука Віталія Васильовича, асистента кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини;
 • ­Звенігородська Таміла Владиславівна, кандидат ветеринарних наук, старший викладач кафедри хірургії та акушерства факультету ветеринарної медицини;
 • ­Келемеша Антона Олександровича, кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва інженерно-технологічного факультету;
 • ­Дудник Володимир Васильович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності інженерно-технологічного факультету.

Бланк заяви для вступу до Ради