Редакційна колегія збірника «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії»

Макаренко П.М., д.е.н., професор,
чл.-кор. НААН України (відповідальний редактор);

Зоря О.П., к.е.н., доцент (відповідальний секретар);

Аранчій В.І., к.е.н., професор;

А. Бжозовська (A. Bzhozovska), доктор габілітований, професор (Республіка Польща);

Войцех Пізло, доктор габілітований, професор (Республіка Польща);

Галич О.А., к.е.н., доцент;

Дорогань-Писаренко Л.О., к.е.н., доцент;

Ж. Каня (Zh. Kania), доктор габілітований, професор (Республіка Польща);

Левченко З.М., к.е.н., доцент;

Лозинська Т.М., д.держ.упр., професор;

Макаренко А.П., д.е.н., професор;

Малік М.Й., д.е.н., професор, академік НААН України;

Маркіна І.А., д.е.н., професор;

Махмудов Х.З., д.е.н., професор;

Пантелеймоненко А.О., д.е.н., професор;

Писаренко В.В., д.е.н., професор;

Писаренко В.П., д.держ.упр., доцент;

Плаксієнко В.Я., д.е.н., професор;

Ребілас Рафал (Rebilas Rafal), к.е.н., професор (Республіка Польща);

Томілін О.О., д.е.н., доцент;

Чупіс А.В., д.е.н., професор.