Реєстри положень, затверджені рішенням вченої ради академії 2019 року

з/п

Назва положення

Рішення вченої ради академії,

протокол засідання

 (№, дата, рік)

Наказ ректора академії про введення в дію

(№, дата)

1

2

3

4

1

Положення про науково-дослідну лабораторію «Субкритичні технології у харчових виробництвах» Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 14 від 05 лютого 2019 року

№ 10 від

06 лютого 2019 року

2

Положення про організацію та проведення ознайомчої практики (стажування) здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії за кордоном (нової редакції).

Протокол № 14 від 05 лютого 2019 року

№ 10 від

06 лютого 2019 року

3 Положення про підготовчі курси для вступників до Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 15

 від 28 лютого 2019 року

№ 36 від

11 березня 2019 року

4 Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності й обстеження інженерних систем

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

5 Порядку розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

6 Стратегія інтернаціоналізації Полтавської державної аграрної академії до 2025 року.

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

7 Положення про обласний конкурс творчих робіт для школярів та юнацтва «Громада моєї мрії».

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

8 Положення про проведення практики студентів в Полтавській державній аграрній академії.

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

9 Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками в Полтавській державній аграрній академії (нова редакція).

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

10 Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок в Полтавській державній аграрній академії (нова редакція).

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

11 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії.

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

12 Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни в Полтавській державній аграрній академії (нова редакція).

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

13 Про затвердження Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Полтавській державній аграрній академії (нова редакція).

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

14 Про затвердження Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії (нова редакція).

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року

15 Про затвердження Положення про проведення в Полтавській державній аграрній академії атестації осіб, яку претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (нова редакція).

Протокол № 16

 від 23 березня 2019 року

№ 139 від

26 червня 2019 року