Реєстри положень, затверджені рішенням вченої ради академії 2019 року

з/п

Назва положення

Рішення вченої ради академії,

протокол засідання

 (№, дата, рік)

Наказ ректора академії про введення в дію

(№, дата)

1

2

3

4

1

Положення про науково-дослідну лабораторію «Субкритичні технології у харчових виробництвах» Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 14 від 05 лютого 2019 року

№ 10 від

06 лютого 2019 року

2

Положення про організацію та проведення ознайомчої практики (стажування) здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії за кордоном (нової редакції).

Протокол № 14 від 05 лютого 2019 року

№ 10 від

06 лютого 2019 року

3 Положення про підготовчі курси для вступників до Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 15

 від 28 лютого 2019 року

№ 36 від

11 березня 2019 року

4 Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності й обстеження інженерних систем

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

5 Порядку розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року