Рішення Вченої ради академії за 2016 - 2017 навчальний рік