Рішення Вченої ради академії за 2017 - 2018 навчальний рік