Рішення Вченої ради академії за 2017-2018 навчальний рік