Рішення Вченої ради академії за 2018 - 2019 навчальний рік