Рішення Вченої ради академії за 2019-2020 навчальний рік. (Архів)