Рішення вченої ради від 01 червня 2021 року, протокол № 23

з/п
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 23 від 01 червня 2021 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Про затвердження порядку денного та регламенту роботи засідання вченої ради академії від 01 червня 2021 року.
 
Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор, голова вченої ради академії.
відсутній
відсутній
2.
Про результати співпраці між Університетом Миколи Коперника в Торуні та Полтавською державною аграрною академією (в рамках Угоди від 04 січня 2019 року) за 2019 – 2021 роки.
 
Доповідає:
  • Кулинич С.М., професор, декан факультету ветеринарної медицини ПДАА;
  • Бердник В.П., професор, завідувач, професор кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин ПДАА;
  • Сиса П. С., професор Інституту ветеринарної медицини Університету Миколи Коперника в Торуні.
№ 155 від
28 травня 2021 року
3.
Про внесення змін до персонального складу вченої ради Полтавської державної аграрної академії та її постійних комісій.
 
Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи. Постійна комісія вченої ради академії – з питань наукової та інноваційної діяльності.
№ 159 від
01 червня 2021 року
4.
Про обрання заступника голови вченої ради Полтавської державної аграрної академії.
 
Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор, голова вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна
№ 159 від
01 червня 2021 року
5.
Інформація про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності Відокремленого структурного підрозділу "Березоворудський фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" за 2020 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.
 
Доповідає – Краснюк В.М, директор Відокремленого структурного підрозділу "Березоворудський фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії". Запрошена особа атестаційною комісією.
відсутній
6.
Про результати освітньої діяльності Центру міжнародної освіти за 2019-2020 навчальний рік.
 
Доповідає – Сакало В.М., доцент, директор Центру міжнародної освіти. Запрошена особа комісією з питань наукової та інноваційної діяльності.
відсутній
7.
Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
 
Доповідає – Дудніков Ігор, декан інженерно-технологічного факультету, доцент.
№ 444-ст від
01 червня 2021 року
8.
Різне.
 
8.1
Про затвердження  Положення про навчально-науково-виробничу клініку ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії.
 
Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.
№ 157 від
01 червня 2021 року
8.2
Про затвердження  Положення про підготовці курси для молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
 
Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.
№ 157 від
01 червня 2021 року
8.3
Про затвердження змісту науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 2 за 2021 рік.
 
Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.
№ 158 від
01 червня 2021 року
8.4

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавської державної аграрної академії Оглоблі Вікторії Вікторівни за темою: «Адаптаційні властивості та господарсько-біологічні особливості чистопородних помісей свиней ірландського походження за різних умов утримання». Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кравченко Оксана Іванівна, професор кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

Витяг з протоколу № 23 від 01 червня 2021 року

№ 164 від

04 червня 2021 року

8.5

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії Павлової Інги Володимирівни за темою: «Особливості технології використання кнурів в умовах промислових комплексів». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шостя Анатолій Михайлович, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

Витяг з протоколу № 23 від 01 червня 2021 року

№ 163 від

04 червня 2021 року

 
8.6

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на тему: «Оцінка вартості цілісного майнового комплексу агрохолдингу з метою інвестування” здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) 2018 року набору кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії Сівіцької Юлії Олександрівни. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Махмудов Ханлар Зейналович, завідувач, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії .

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.
Витяг з протоколу № 23 від 01 червня 2021 року відсутній
8.7

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Дороніна Сергія Миколайовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

Витяг з протоколу № 23 від 01 червня 2021 року

№ 531-ст від

18 червня 2021 року

8.8

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Кононенка Сергія Миколайовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

Витяг з протоколу № 23 від 01 червня 2021 року

№ 531-ст від

18 червня 2021 року