Рішення вченої ради від 02 листопада 2020 року, протокол № 3

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 3 від 02 листопада 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

2.

Інформація про результати освітньої, наукової діяльності інженерно-технологічного факультету за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Дудніков І.А., доцент, декан інженерно-технологічного факультету. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній

3.

Інформація про результати наукової роботи Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Тищенко В.М., професор, керівник Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва. Постійна комісія вченої ради академії – з питань наукової та інноваційної діяльності.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній

4.

Інформація про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії" за 2020 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.

Доповідає – Козаченко О.М., директор Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії". Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній

5.

Про розгляд клопотання перед Міністерством освіти і науки України про зміну назв Відокремлених структурних підрозділів Полтавської державної аграрної академії на нові назви: «Відокремлені структурні підрозділи  Полтавського державного аграрного університету».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній

6.

Різне.

6.1.

Про затвердження голів  Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж  управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії» на 2021 рік, за спеціальностями:

 • Правознавство спеціальності 081 Право;
 • Організація виробництва спеціальності 073 Менеджмент;
 • Оціночна діяльність спеціальності 071 Облік і оподаткування;
 • Організація і технологія ведення фермерського господарства спеціальності 201 Агрономія;
 • Інформаційна діяльність підприємства спеціальності 076 Підприємництво, тогрівля та біржова діяльність;
 • Фінанси і кредит спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній

6.2

Про затвердження голів  Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Відокремленому структурному підрозділу «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» на 2021 рік, за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 051 «Економіка»;
 •  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній
6.3

Про затвердження голів  Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Відокремленому структурному підрозділу «Хомутецький фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» на 2021 рік, за спеціальностями:

 • 211 «Ветеринарна медицина»;
 • 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній
6.4

Про затвердження голів  Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Відокремленому структурному підрозділу «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» на 2021 рік, за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 201 Агрономія;
 • 073 Менеджмент;
 • 206 «Садово-парковое господарство»;
 • 193 «Геодезія».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній
6.5

Про затвердження голів  Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Відокремленому структурному підрозділу «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» на 2021 рік, за спеціальностями:

 • 208 Агроінженерія спеціалізація Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціалізація Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі;
 • 201 Агрономія спеціалізація Організація і технологія ведення фермерського господарства;
 • 073 Менеджмент спеціалізація Організація виробництва;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація Економіка підприємства.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній
6.6

Про затвердження голів  Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Відокремленому структурному підрозділу «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» на 2021 рік, за спеціальностями:

 • 81 Харчові технології  ОПП Бродильне виробництво і виноробство; Зберігання і переробка зерна; Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів;
 • 133 Галузеве машинобудування ОПП Експлуатація та ремонт обладнання.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради.

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній
6.7

Про затвердження голів  Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Відокремленому структурному підрозділу «Березоворудський фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» на 2021 рік, за спеціальностями:

 • 208 Агроінженерія;
 • 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
 • ­201 Агрономія.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній
6.8

Про клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації на тему: «Рівень формування і мінливість елементів насіннєвої продуктивності проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах центрального Лісостепу України» аспірантки 2016 року набору Рожко Ілони Іванівни, яка здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство). Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, доцент Кулик Максим Іванович, професор кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній
6.9 Про клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації на тему: «Комплексний аналіз фінансового стану та прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств» аспірантки 2016 року набору Лесюк Альони Станіславівни, яка здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки). Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Томілін Олексій Олександрович, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії

Витяг з протоколу

 № 3 від 02 листопада

2020 року

відсутній