Рішення вченої ради від 07 квітня 2021 року, протокол № 17

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол №17  від 07  квітня 2021 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Екологічне рослинництво».

Доповідає Маренич Микола, декан факультету агротехнологій та екології, доцент.

Витяг з протоколу №17 від 07 квітня  2021 року

№231-ст від 14 квітня 2021 року