Рішення вченої ради від 13 жовтня 2020 року, протокол № 2

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 2 від 13 жовтня 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

2.

Про представлення до присвоєння вченого звання професора Зось-Кіора Миколи Валерійовича по кафедрі менеджменту.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

3.

Про представлення до присвоєння вченого звання доцента:

  • Дудника Володимира Васильовича по кафедрі безпеки життєдіяльності;

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

  • Нездойминоги Олени Євгеніївни по кафедрі  бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

  • Прийдак Тетяни Борисівни по кафедрі бухгалтерського обліку та економічного контролю;

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

  • Яловеги Людмили Василівни по кафедрі бухгалтерського обліку та економічного контролю.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

 

4.

Інформація про формування контингенту студентів Відокремлених структурних підрозділів Полтавської державної аграрної академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Шевніков М.Я., професор, директор Відокремленого структурного підрозділу «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії»   Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

5.

Інформація проректора з АГЧ Полтавської державної аграрної академії про стан матеріально-технічної бази академії у 2019-2020 навчальному році та про хід її підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 навчального року.

Доповідає – Чуга В.М.,  проректор з адміністративно-господарської частини. Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

6.

Інформація про результати освітньої, наукової діяльності навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Галич О.А., професор, директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій.

Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.

Різне.

7.1

Про перенесення дати відзначення 100-річного ювілею Полтавської державної аграрної академії з 12 листопада 2020 року на 15 квітня 2021 року у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням короновірусної хвороби (Covid-19).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

№ 196 від

13 жовтня 2020 року

7.2

Про затвердження до друку навчального посібника «Загальна теорія політики» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія, обсягом 100 с.

Автори:

Приходько Сергій Миколайович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Кончаковський Євген Олегович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін  Полтавської державної аграрної академії;

Макарець Світлана Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.3

Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії:

Ветохіна Володимира Івановича – 3 год.;

Коне Мохамеда Сумана – 30 год;

Мирної Ольги Володимирівни – 5 год.;

Шакалій Світлани Миколаївни – 24 год.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7. 4

Про делегування повноважень вченої ради Полтавської державної аграрної академії вченим радам інституту (факультетів) щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.5

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій Луганського національного аграрного університету Сударкіної Людмили Юріївни на тему: «Формування економічного механізму ресурсозбереження в сільському господарстві».

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Кукса Ігор Миколайович, завідувач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій Луганського національного аграрного університету.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

№ 202 від

16 жовтня 2020

року

7.6

Про затвердження Положення про наукове товариство здобувачів освіти Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

№ 206 від

19 жовтня 2020

року

7.7

Про затвердження до друку навчального посібника «Сучасні технології нейролінгвістичного програмування», обсягом 200 с.

За загальною редакцією Гнатюка Сергія Олександровича, доктора технічних наук, доцента Національного авіаційного університету;

Уткіна Юрія Вікторовича, кандидата технічних наук, доцента, завідувача, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.8

Про затвердження Положення про експертну групу інституту (факультету) Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

№ 206 від

19 жовтня 2020

року

7.9

Про затвердження персонального складу експертних груп інституту (факультетів) Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

№ 207 від

19 жовтня 2020

року

7.10

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Шовковій Оксані Володимирівні та про затвердження  теми в наступній редакції: «Продуктивність сої залежно від застосування мікродобрив за різних строків сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, професор кафедри рослинництва, директор ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.11

Про тимчасове впровадження змішаної форми освітнього процесу в Полтавській державній аграрній академії у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

№ 197 від

13 жовтня 2020

року

7.12

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва», обсягом 320 с., за редакцією

Калашник Олени Володимирівни, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Махмудова Ханлар Зейналовича, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.13

Про затвердження Плану проведення наукових заходів Полтавською державною аграрною академією в 2021 календарному році.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

№ 212 від

20 жовтня 2020

року

7.14

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України», обсягом 200 с., за редакцією

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук, начальник редакційно-видавничого відділу Полтавській державній аграрній академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.15

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови формування та функціонування», обсягом 180 с.,за редакцією

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук,  начальник редакційно-видавничого відділу Полтавській державній аграрній академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавській державній аграрній академії;

Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній

7.16

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України  щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації на тему: «Формування економічного механізму ресурсозбереження в сільському господарстві» здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій Луганського національного аграрного університету Сударкіної Людмили Юріївни.  Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Кукса Ігор Миколайович, завідувач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій Луганського національного аграрного університету.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 2 від 13 жовтня

2020 року

відсутній