Рішення вченої ради від 17 листопада 2020 року, протокол № 5

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 5 від 17 листопада 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія».

Доповідає Маренич Микола, декан  факультету агротехнологій та екології, доцент.

Витяг з протоколу № 5 від

17 листопада 2020 року

№  1018-cт

від 17 листопада  2020 року

2.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Доповідає Дорогань-Писаренко Людмила, декан  факультету обліку та фінансів, професор.

Витяг з протоколу № 5 від

17 листопада 2020 року

№  1019-cт

від 17 листопада  2020 року

№  1020-cт

від 17 листопада  2020 року

3.

Про затвердження змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 2020 році.

Доповідає Осташова Валерія, відповідальний секретар приймальної комісії академії, доцент

Витяг з протоколу № 5 від

17 листопада 2020 року

№  225

від 18 листопада  2020 року