Рішення вченої ради від 18 травня 2021 року, протокол № 22

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 22 від 18 травня 2021 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про затвердження порядку денного та регламенту роботи засідання вченої ради академії від 18 травня 2021 року.

Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор, голова вченої ради академії.

відсутній

відсутній

2.

Наукові досягнення науково-педагогічного колективу Полтавської державної аграрної академії за 2016-2020 роки.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи. Постійна комісія вченої ради академії – з питань наукової та інноваційної діяльності.

відсутній

3.

Соціальний і гуманітарний напрями діяльності Полтавської державної аграрної академії та перспективи їхнього розвитку.

Доповідає – Шаравара Т.О., професор, проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку. Постійна комісія вченої ради академії – з питань виховної роботи та студентського самоврядування.

відсутній

4.

Про внесення змін до персонального складу постійних комісій вченої ради Полтавської державної агарної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

№ 114 від 18 травня 2021 року

5.

Про представлення до присвоєння вченого звання:

 • професора – Сьомича Миколи Івановича по кафедрі публічного управління та адміністрування;

відсутній

 • доцента – Шведенка Павла Юрійовича по кафедрі підприємництва і права.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

6.

Обрання за конкурсом на вакантні посади завідувачів кафедр:

 • харчових технологій – Будник Ніни Василівни, кандидата технічних наук, доцента;
№ 254-к від  
18 травня 2021 року
 • технології та засоби механізації аграрного виробництва – Горбенка Олександра Вікторовича, кандидата технічних наук, доцента;
№ 251-к від 
18 травня 2021 року
 • хірургії та акушерства – Киричка Бориса Павловича, доктора ветеринарних наук, професора;
№ 253-к від 

18 травня 2021 року
 • екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Писаренка Павла Вікторовича, доктора сільськогосподарських наук, професора;
    № 255-к від 

18 травня 2021 року
 • економічної теорії та економічних досліджень – Рудич Алли Іванівни, кандидат економічних наук, доцента.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

№ 252-к від 

18 травня 2021 року

7.

Про стан та перспективи організації освітньої діяльності в 2020-2021 навчальному році.

Доповідає:

 • Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи,
 • Шульга Л.В., доцент, керівник навчально-наукового інституту забезпечення освітньої діяльності та якості освіти,
 • Вакуленко Ю.В., доцент, керівник навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій.

Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

відсутній

8.

Про затвердження навчальних планів для здобувачів вищої освіти Полтавської державної агарної академії денної та заочної форм навчання  набору 2021 року та робочих навчальних планів на 2021 - 2022 навчальний рік.

Доповідає – Дорошенко А.П., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

№ 118 від 18 травня 2021 року

9.

Про затвердження переліків вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти Полтавської державної агарної академії на 2021 - 2022 навчальний рік.

Доповідає – Дорошенко А.П., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

№ 119 від 18 травня 2021 року

10.

Інформація про результати діяльності Студентської Ради Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Шабельник С.С., голова студентської ради.

відсутній

11.

Інформація керівника виробничої практики Полтавської державної аграрної академії про стан проведення навчальних та виробничих практик у 2019-2020 навчальному році та про перспективу в 2020-2021 навчальному році.

Доповідає – Браславець Т.М., керівник виробничої практики.

відсутній

12.

Про діяльність відділу сприяння працевлаштування студентів і випускників Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Петренко Н.В., керівник відділу сприяння працевлаштування студентів і випускників академії.

відсутній

13.

Інформація про роботу редакційно-видавничого відділу Полтавської державної аграрної академії за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Чайка Т.О., начальник редакційно-видавничого відділу.

відсутній

14.

Різне.

14.1

Про затвердження до друку рукопису монографії «Вдосконалення універсально-складальних переналагоджувальних штампів оптимізацією конструктивних параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва», осягом 167 с.

Автори:

 • Фролов Євгеній Ангдрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних машин та обладнання Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
 • Попов Станіслав Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії;
 • Муравльов Володимир  Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії;
 • Агарков Віктор Васильович, кандидат технічних наук, заступник генерального директора із стандартизації Державного підприємства "Харківський регіональний  науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

відсутній

14.2

Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «English for Food Technology Specialists». Англійська мова для спеціалістів у сфері харчових технологій» для студентів закладів вищої освіти, які вивчають харчові технології, обсягом 265 с.

Автори:

 • Воскобойник Валентина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету;
 • Сільчук Олеся Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

відсутній

14.3

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження», обсягом 400 с.

За загальною редакцією  Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук, начальника редакційно-видавничого відділу Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

відсутній

14.4

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу», обсягом 350 с.

За загальною редакцією Плаксієнка Валерія Яковича,  доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

відсутній

14.5

Про затвердження Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи при вступі до Полтавської державної аграрної академії. 

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

№ 115 від 18 травня 2021 року

14.6

Про затвердження Положення про функціонування експертного центру “Milk Local Product”, створеного в Полтавської державної аграрної академії в рамках програми ЄС Erasmus + “Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості” (UniClaD).

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

№ 115 від 18 травня 2021 року

14.7

Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 2021 році.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

№ 116 від 18 травня 2021 року

14.8

Про започаткування та організацію освітнього процесу на підготовчих курсах  з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя,  яка у поточному навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти.

Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи

№ 136 від 20 травня 2021 року

14.9

Про започаткування та  провадження освітньої діяльності Полтавської державної аграрної  академії підготовки фахівців  з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня у 2021-2022  навчальному році.

Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

№ 145 від 25 травня 2021 року
14.10

Про внесення змін до розподілу ліцензійного  обсягу  підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальностями, освітніми програмами Полтавською державною  аграрною академією у 2021 році.

Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

№ 146 від 25 травня 2021 року
14.11

Про внесення змін до складу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти  «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання.

Доповідає – Дорошенко А.П., доцент, начальник навчального відділу.

№ 144 від 25 травня 2021 року
14.12

Про переведення кандидата економічних наук, професора Галича Олександра Анатолійовича, директора  навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій на посаду першого проректора за контрактом із 25.05.2021 року по 14.02.2022 року.

Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор академії.
відсутній
14.13

Про запобігання і протидію проявам корупції в Полтавській державній аграрній академії.

Доповідає – Коляденко З.І., начальник юридичного відділу, в.о. фахівця уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції
№ 154 від 28 травня 2021 року
14.14

Про надання рекомендацій Корховому Євгенію Миколайовичу, здобувачу вищої освіти освітнього ступеня Бакалавр третього року денної форми навчання за освітньо-професійною програмою Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва спеціальності 208 Агроінженерія інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії для призначення академічної стипендії імені Героїв Небесної Сотні на 2021-2022 навчальний рік.

Доповідає – Дудніков І.А., доцент, декан інженерно-технологічного факультету, член Стипендіальної комісії.
відсутній
14.15

Про надання підтримки науково-практичній роботі за темою «Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І. Пирогова», висунуту на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2021 року, підготовлену колективом авторів у складі:

 • ГУМІНСЬКИЙ Юрій Йосипович – доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
 • МЕЛЬНИК Олег Петрович – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • ПРОДАНЧУК Микола Георгійович – доктор медичних наук, директор Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І.Медвідя Міністерства охорони здоров’я України;
 • ТКАЧ Геннадій Федорович – доктор медичних наук, професор Сумського державного університету;
 • ГРИЦЕНКО Сергій Іванович – кандидат медичних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
 • ГАЙДУКОВ Віктор Олексійович – вчений секретар Національного музею-садиби М.І. Пирогова;
 • СТЕЛЬМАЩУК Павло Олегович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
 • ЗАЛЕВСЬКИЙ Леонід Леонідович – старший викладач Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогов.

Доповідає – Горб О.О., доцент проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

відсутній
14.16

Про нагородження Ювілейною медаллю «Полтавська державна аграрна академія – 100 років» з нагоди очної участі в міжнародній конференції «Проблеми репродуктології корів: нові тенденції» та тривалої багаторічної співпраці:

 • Єнджея Марії ЯСЬКОВСКІ, професора, габілітованого доктора, Директора Інституту ветеринарної медицини Університету Миколи Коперника в Торуні;
 • Варфоломія ЯСЬКОВСКІ, доктора ветеринарних наук, професора кафедри репродукції з клінікою сільськогосподарських тварин Природничого університету  у Вроцлаві;
 • Ярослава СОБОЛЄВСКІ,  доктора ветеринарних наук, професора кафедри публічного здоров’я і благополуччя тварин Інституту ветеринарної медицини Університету Миколи Коперника в Торуні;
 • Павла СИСИ, габілітованого доктора, професора кафедри фундаментальних та доклінічних наук Інституту ветеринарної медицини Університету Миколи Коперника в Торуні.

Доповідає – Шаравара Т.О., професор, проректор з науково-педагогічної роботи  і  перспективного розвитку.

№ 155 від 28 травня 2021 року