Рішення вченої ради від 19 квітня 2021 року, протокол № 19

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 19 від 19 квітня 2021 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про затвердження порядку денного засідання вченої ради від 19 квітня 2021 року.

відсутній

відсутній

2.

Про затвердження освітньо-професійних програм для здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Дорошенко  А.П., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

№ 90 від 21 квітня 2021 року

3.

Про проведення процедури огляду ринку комерційних пропозицій від постачальників для закупівлі за кошти Європейського Союзу персонального комп’ютера та монітора в рамках виконання та реалізації міжнародного проекту «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, за програмою Erasmus+ «Розвиток потенціалу вищої освіти» (Грантова Угода №2020-0023/001-001).

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

4.

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо зміни голови разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.887.009 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на тему: «Менеджмент галузевої конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку» здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування) 2019 року набору кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії Соловйова Олексія Андрійовича (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Шмиголь Надія Миколаївна, професор кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка») у зв’язку зі смертю доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії Маркіної Ірини Анатоліївни.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

5.

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо зміни голови разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.887.010 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на тему: «Державне регулювання відтворення землі, як фактора виробництва в Україні» здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) 2018 року набору кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету Шпарика Яреми Ярославовича (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Куцик Валентина Ісідорівна, професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету) у зв’язку зі смертю доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії Маркіної Ірини Анатоліївни.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

6.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Доповідає - Поліщук Анатолій, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, професор.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

№  256-ст від 19 квітня 2021 року

7.

Різне.

7.1

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності  201 Агрономія (2018 рік набору) кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Горобця Максима Вікторовича за темою: «Ефективність використання бішофіту як добрива на посівах ячменю ярого».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

№  89 від 19 квітня 2021 року

7.2

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Мова і міжкультурна комунікація: теорія і практика» за науковою редакцією кандидата філологічних наук, доцента Сизоненко Наталії Миколаївни, завідувача, доцента кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії, обсягом 257с.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.3

Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Клінічна діагностика хвороб тварин у запитаннях і відповідях», обсягом 380с.

Автори:

 • Корчан Микола Іванович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри терапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії;
 • Корчан Леонід Миколайович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.4

Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Облік у фермерських господарствах», обсягом 364с.

Укладачі:

 • Пилипенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії;
 • Ліпський Роман Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.5

Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Фінансовий менеджмент», обсягом 287с.

Укладачі:

 • Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії;
 • Томілін Олексій Олександрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії;
 • Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.6

Про підтримку наукової роботи на тему: «Збереження, відновлення та використання видового та порідного різноманіття аборигенних сільськогосподарських тварин України», висунутої Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2021 року в номінації «Промисловість, будівництво та аграрний комплекс», авторами якої є:

 • Грициняк Ігор Іванович – академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України;
 • Жукорський Остап Мирославович – академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, академік-секретар відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук України;
 • Ковтун Світлана Іванівна – академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України;
 • Ладика Володимир Іванович – академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, ректор Сумського національного аграрного університету;
 • Полупан Юрій Павлович – член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України;
 • Рєзнікова Наталія Леонтіївна – кандидат сільськогосгшподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України;
 • Хмельничий Леонтій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри розведення та селекції тварин та водних біоресурсів Сумського національного аграрного університету;
 • Гузєв Ігор Вікторович – доктор сільськогосподарських наук.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.7

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 051 Економіка кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії Сівіцької Юлії Олександрівни за темою: «Оцінка вартості цілісного майнового комплексу агрохолдингу з метою інвестування».

Науковий керівник  – доктор економічних наук, професор Махмудов Ханлар Зейланович, завідувач, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії .

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

№  93 від 21 квітня 2021 року

7.8

Про внесення змін до складу Голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенем вищої освіти в  Полтавській державній аграрній академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

№ 92 від 21 квітня 2021 року

7.9

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Полежака Євгенія Юрійовича в наступній редакції: «Формування продуктивності та якості зерна пшениці твердої в лівобережному Лісостепу».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ляшенко Віктор Васильович, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.10

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Вегеренка Володимира Сергійовича в наступній редакції: «Формування продуктивності сої залежно від позакореневого підживлення мікродобривами у лівобережному Лісостепу України». Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Антонець Олександр Анатолійович, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.11

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Чорнобая Олексія Вікторовича в наступній редакції: «Формування продуктивності пшениці озимої м’якої залежно від строку і способу сівби в умовах лівобережного Лісостепу України».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Пипко Олександр Сергійович, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.      

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.12

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Цоцколаурі Владислава Мурмановича в наступній редакції: «Вплив технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу України».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кочерга Анатолій Андрійович, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.      

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.13

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Шевченка Віталія Володимировича в наступній редакції: «Продуктивність соняшнику при застосуванні біопрепаратів та стимуляторів росту в умовах Лісостепу України».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кочерга Анатолій Андрійович, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.      

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.14

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Литовка Романа Олександровича в наступній редакції: «Агробіологічні та екологічні аспекти технології вирощування гречки».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ляшенко Віктор Васильович, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.15

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Дони Владислава Віталійовича в наступній редакції: «Шлунково-кишкові стронгілятози жуйних тварин у зоні Лісостепу (поширення, діагностика та лікування)».

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, доцент Кручиненко Олег Вікторович, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.      

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.16

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Коваленка Станіслава Олеговича в наступній редакції: «Бовікольоз великої рогатої худоби (поширення, діагностика та лікування)».

Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Мельничук Віталій Васильович, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.      

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року

відсутній

7.17

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри селекції, насінництва і генетики Гарбузова Юліана Єгоровича в наступній редакції: «Формування колекції сої без опушення для різних напрямів використання в селекції». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, доцент Білявська Людмила Григорівна, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.18

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Рибальченка Владислава Дмитровича в наступній редакції: «Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів дробарки для термооброблених кормів». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Костенко Олена Михайлівна, професор кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.19

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Бурика Владислава Володимировича в наступній редакції: «Менеджмент маркетингової безпеки підприємства в умовах цифрової трансформації». Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Дячков Дмитро Володимирович, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.20

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Общого Ярослава Олеговича в наступній редакції: «Розробка технології відновлення та підвищення довговічності деталей типу втулок сільськогосподарської техніки». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Іванкова Олена Володимирівна, доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.21

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Ліпкіна Дмитра Руслановича в наступній редакції: «Обґрунтування оптимального експлуатаційного ресурсу універсальної культиваторної лапи». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Ляшенко Сергій Васильович, доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.22

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Сергієнка Володимира Олександровича в наступній редакції: «Покращення техніко-економічних показників машинно-тракторних агрегатів».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Харак Руслан Миколайович, доцент кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. 

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.23

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри галузеве машинобудування Ногіна Василя Васильовича в наступній редакції: «Розробка конструкції та обґрунтування параметрів горизонтального кормового змішувача».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Попов Станіслав В’ячеславович, доцент кафедри галузеве машинобудування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.  

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.24

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» кафедри технологій дрібного тваринництва Козубця Віталія Андрійовича в наступній редакції: «Інтенсивність росту, відгодівельні та забійні якості свиней за різних способів годівлі».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кравченко Оксана Іванівна, професор кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. 

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.25 Інформація про результати освітньої, наукової діяльності факультету агротехнологій та екології за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Маренич М.М., доцент, декан факультету агротехнологій та екології

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.26 Інформація про результати освітньої, наукової діяльності факультету ветеринарної медицини за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Кулинич С.М., професор, декан факультету ветеринарної медицини

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.27 Інформація про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності Відокремленого структурного підрозділу "Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" за 2020 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.

Доповідає – Чишко М.М., директор Відокремленого структурного підрозділу "Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії"

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.28

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Ткаченка Володимира Ігоровича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.  

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.29

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Замикули Олексія Володимировича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.30

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Фардін Аташ Бару, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.  

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.31

Про зміну наукового консультанта для написання докторської дисертації Потапюк Ірини Петрівни, здобувача наукового ступеня доктора наук денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.  

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року відсутній
7.32

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Лісконог Катерини Михайлівни, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії в зв’язку з перерозподілом науково-педагогічного навантаження на кафедрі.

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.   

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року №  281-ст від 22 квітня 2021 року
7.33

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Антоненка Ярослава В’ячеславовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії в зв’язку з перерозподілом науково-педагогічного навантаження на кафедрі.

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.     

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року №  281-ст від 22 квітня 2021 року
7.34

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Середи Максима Сергійовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії в зв’язку з перерозподілом науково-педагогічного навантаження на кафедрі та про зміну назви теми дисертаційної роботи.

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.      

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року №  281-ст від 22 квітня 2021 року
7.35

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Приставського Миколи Миколайовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії в зв’язку з перерозподілом науково-педагогічного навантаження на кафедрі.

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року №  281-ст від 22 квітня 2021 року
7.36

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Писаренка Павла Павловича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії в зв’язку з перерозподілом науково-педагогічного навантаження на кафедрі

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.      

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року №  281-ст від 22 квітня 2021 року
7.37

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи Дерези Владислава Вікторовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії в зв’язку з перерозподілом науково-педагогічного навантаження на кафедрі.

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.   

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року №  281-ст від 22 квітня 2021 року
7.38

Про надання дозволу на право керівництва здобувачами наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія Тараненко Анні Олексіївні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту, доценту кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.  

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року
№  257-ст від
19 квітня 2021 року
7.39

Про затвердження  оновлених освітньо-наукових програм зі спеціальності 051 Економіка, 281 Публічне управління і адміністрування, у межах діючих та фахових компетентностей.

Доповідає – Галич О.А., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 19 від 19 квітня 2021 року № 90 від 21 квітня 2021 року